Polski
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
Znajdź swój aktualny status wjazdu w aplikacji Green-Zones: wjazd dozwolony (zielony), zakaz jazdy (czerwony) lub ostrzeżenie (pomarańczowy).
Znajdź aktualny status wjazdu dla żądanej strefy niskiej emisji w aplikacji Green-Zones: wjazd dozwolony (zielony), zakaz wjazdu (czerwony) lub ostrzeżenie o zakazie wjazdu (pomarańczowy).

Strefa ekologiczna Wiedeń

Strefa ekologiczna Wiedeń została utworzona dn. 20.12.2013 r. na mocy 52 Rozporządzenia  wydanego przez burmistrza Wiednia (pdf-Wien).
Jest ona jedną z pierwszych stref ekologicznych utworzonych w Austrii. Strefa ruszyła dn. 01.07.2014 r. i początkowo obowiązywała tylko dla samochodów ciężarowych (N1, N2 i N3) klasy EURO 0 i 1. Od dn. 01.01.2016 r. zakaz wjazdu obowiązuje także dla pojazdów normy EURO 2.

W przypadku naruszenia zakazu prowadzenia pojazdu lub niestosowania się do przepisów o konieczności posiadania na szybie przedniej plakietki środowiskowej (Umwelt-Pickerl) lub zbyt szybkiego poruszania się pojazdu po autostradzie oznaczonej symbolem "IG-L" obowiązują kary pieniężne w wysokości do 2.000 euro zgodnie z § 30 (4)  prawa ochrony przed imisją (IG-L, Immissionsschutzgesetz - Luft) z dnia 27.11.2015. W przypadku, że zostanie wykryta manipulacja przy plakietce, to grzywna będzie również znacznie wyższa.

Wiedeń jest stolicą Austrii i równocześnie jednym z 9 austriackich krajów związkowych. We Wiedniu żyje 1,9 miliona ludzi na powierzchni około 415 km². Miasto związkowe składa się z 23 gmin, w których zainstalowano 17 punktów pomiarowych do pomiaru powietrza. Z tego 6 znajduje się w centrum miasta, 9 na obrzeżach miasta, a 2 w zielonym pasie Wiednia. Pomimo równomiernego rozmieszczenia stacji pomiarowych, wartości graniczne jakości powietrza są często przekraczane. Z tego powodu strefa ekologiczna obejmuje całe miasto Wiedeń.

Więcej informacji na temat strefy ekologicznej Wiedeń oraz zakazów wjazdu dla klasy EURO 0, 1 i 2 można znaleźć na stronie internetowej Miasta Wiedeń.

Tabelaryczny przegląd strefy ekologicznej

Nazwa strefy ekologicznej:
Strefa ekologiczna Wiedeń - Austria
Strefa ekologiczna obowiązuje od dn.:
01.07.2014
Rodzaj strefy ekologicznej:
Stale obowiązująca, 00:00-24:00
Grzywna:
90 - 2.180 €
Powierzchnia strefy ekologicznej:
Cały obszar miasta i Bundeslandu Wiedeń.
Green-Zones-App
Green-Zones-App
Green-Zones-App
Green-Zones-App