Polski
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
Znajdź swój aktualny status wjazdu w aplikacji Green-Zones: wjazd dozwolony (zielony), zakaz jazdy (czerwony) lub ostrzeżenie (pomarańczowy).
Znajdź aktualny status wjazdu dla żądanej strefy niskiej emisji w aplikacji Green-Zones: wjazd dozwolony (zielony), zakaz wjazdu (czerwony) lub ostrzeżenie o zakazie wjazdu (pomarańczowy).

Strefa ekologiczna Burgenland

Strefa ekologiczna Burgenland została utworzona już dn. 21.06.2006 r. na podstawie Krajowego Dziennika Ustaw nr 31/2006.
Jest pierwszą utworzoną w Austrii strefą ekologiczną. Zabroniona jest jazda wszystkimi samochodami ciężarowymi, które nie spełniają normy Euro 3.

W przypadku naruszenia zakazu prowadzenia pojazdu lub niestosowania się do przepisów o konieczności posiadania na szybie przedniej plakietki środowiskowej (Umwelt-Pickerl) lub zbyt szybkiego poruszania się pojazdu po autostradzie oznaczonej symbolem "IG-L" obowiązują kary pieniężne w wysokości do 2.000 euro zgodnie z § 30 (4)  prawa ochrony przed imisją (IG-L, Immissionsschutzgesetz - Luft) z dnia 27.11.2015. W przypadku, że zostanie wykryta manipulacja przy plakietce, to grzywna będzie również znacznie wyższa.

Burgenland jest jednym z najmniejszych krajów związkowych Austrii. Na powierzchni ok. 3.962 km² mieszka tu ok. 291.000 mieszkańców, co czyni z niego najmniej zaludniony austriacki kraj związkowy. Stolicą kraju związkowego jest Eisenstadt, gdzie mieszka około 14 000 osób. Burgenland ma już bardzo dobrą jakość powietrza, ale chce ją zachować w perspektywie długoterminowej, dlatego też w ramach środków zapobiegawczych ustanowił bardzo rozległą strefę ekologiczną.

Strefa ekologiczna rozciąga się przez cały kraj związkowy Burgenland.
Więcej informacji o strefie ekologicznej Burgenland można znaleźć na stronie internetowej kraju związkowego Burgenland.

Tabelaryczny przegląd strefy ekologicznej

Nazwa strefy ekologicznej:
Strefa ekologiczna Burgenland - Austria
Strefa ekologiczna obowiązuje od dn.:
21.06.2006
Rodzaj strefy ekologicznej:
Stale obowiązująca, 00:00-24:00
Grzywna:
90 - 2.180 €
Powierzchnia strefy ekologicznej:
Cała powierzchnia Bundeslandu Burgenland.
Green-Zones-App
Green-Zones-App
Green-Zones-App
Green-Zones-App