Polski
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Plakietka Pickerl i pył

Poprzez wprowadzenie austriackiej plakietki ekologicznej Pickerl w 2015 r. dla wszystkich uczestników ruchu ciężarowego w celu wjazdu do austriackich stref ekologicznych rząd ma nadzieję, że wartości przepisane odpowiednimi dyrektywami UE dotyczącymi substancji zanieczyszczających powietrze i dotyczącymi zdrowia będą mogły zostać osiągnięte możliwe na stałe. Jednakże plakietka Pickerl redukuje głównie tylko problem pyłu (PM).

W wyniku braku konsekwencji w stosowaniu zakazów wjazdu dla samochodów ciężarowych spełniających wymogi normy EURO 2 i 3 oraz braku nałożenia na posiadaczy samochodów osobowych obowiązku posiadania plakietki jak do tej pory nie udało się osiągnąć wystarczającego poziomu redukcji substancji szkodliwych, tj. tlenków azotu (NOx), węglowodorów (HC) oraz tlenku węgla (CO). Obniżenie wartości tych substancji wymaga aktualnie podjęcia dalszych działań, takich jak rozszerzenie stref ekologicznych i wprowadzenie zakazów wjazdu dla pojazdów użytkowych spełniających wymogi norm EURO 3 i 4.