Polski
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
Umwelt-Pickerl.at Informacje wewnętrzne Obrazy do pobrania

Obrazy plakietki Pickerl i znaków drogowych do pobrania

Poniższe zdjęcia, obrazy i znaki drogowe można pobrać.
Uwaga: Prawo autorskie częściowo posiada Green-Zones. Dozwolony jest użytek prywatny.  Używanie dla celów przemysłowych możliwe tylko po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Green-Zones. Zapytania dotyczące użytku przemysłowego można kierować drogą e-mailową.

 
Elektroniczny znak ograniczenia prędkości na autostradzie na podstawie austriackiej Ustawy w sprawie ochrony przez immisjami – powietrze (IG-L)
Elektroniczny znak ograniczenia prędkości na autostradzie na podstawie austriackiej Ustawy w sprawie ochrony przez immisjami – powietrze (IG-L)
Znak drogowy zakaz wjazdu dla samochodów ciężarowych klas N1, N2, N3
Znak drogowy zakaz wjazdu dla samochodów ciężarowych klas EURO 0 i EURO 1