Polski
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
Umwelt-Pickerl.at Informacje wewnętrzne Europejska dyrektywa w sprawie jakości powietrza

Europejska dyrektywa 2008/50/WE w sprawie jakości powietrza

Dyrektywa 2008/50/WE w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy, która weszła w życie 11 czerwca 2008 r., stanowi część holistycznego planu Komisji Unii Europejskiej dotyczącego zwalczania zanieczyszczeń powietrza w Europie. Zgodnie z tym planem do roku 2020 ma zostać osiągnięta znaczna ilość celów i wartości granicznych dotyczących zanieczyszczeń powietrza. Celem jest zmniejszenie w Austrii poziomu nieakceptowalnych skutków dla środowiska i człowieka.
W tym celu przepisy europejskiej dyrektywy (2008/50/WE) w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy zostały włączone do obowiązującej austriackiej Ustawy w sprawie ochrony przed immisjami – powietrze (IG-L), która została na nowo dostosowana.
Przepisy Unii Europejskiej przewidują średnią roczną wartość dla dwutlenku azotu (NO2) w wysokości 40 µg/m³ dla najintensywniej obciążonych ruchem ulic w centrach miasta. Termin na osiągnięcie przez Austrię wartości granicznych dla dwutlenku azotu został przedłużony do dn. 01.01.2015 r. Z tego powodu od tej daty obowiązkowe jest dotrzymywanie odpowiednich wartości granicznych. W innym wypadku przeciwko danemu Państwu Członkowskiemu UE zostanie wszczęte postępowanie z tytułu naruszenia umowy. Dotyczy to także Austrii.