Powyższy zarys pokazuje, które typy pojazdów z określoną datą rejestracji lub normą EURO mogą otrzymać plakietkę ekologiczną Pickerl.
Aktualnie plakietka Pickerl jest obowiązkowa tylko dla samochodów ciężarowych i samochodów osobowych zarejestrowanych jako samochody ciężarowe w celu wjazdu do austriackiej strefy ekologicznej. Dla innych typów pojazdów można jednak nabyć plakietkę Pickerl dobrowolnie.
Uwaga: prawo autorskie do tabeli posiada Green-Zones GmbH.