Polski
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
Umwelt-Pickerl.at Informacje ogólne Regulacje wyjątkowe

Regulacje wyjątkowe

Ogólne wyjątki
Ogólne wyjątki obowiązują dla:
•    Pojazdów służb ratunkowych
•    Pojazdów służb publicznych
•    Pojazdów rolniczych i leśnych
•    Określonych pojazdów do obsługi lotniska
•    Pojazdów interesu publicznego (każdy przypadek będzie sprawdzany), np. pojazdy artystów

Znak dopuszczenia jednostkowego do umieszczenia na pojeździe

Wyjątki indywidualne
Plakietka ekologiczna Pickerl dla samochodów ciężarowych wymagana w austriackich strefach ekologicznych przewiduje co najmniej normę EURO 1. Jeżeli ten wymóg nie zostanie spełniony, ponieważ pojazd nie jest wyposażony w filtr cząstek stałych lub pomimo posiadania filtra cząstek stałych nie spełnia wymogów normy EURO 1, wówczas można złożyć wniosek o przyznanie dla pojazdu dopuszczenia jednostkowego. Jest ono z reguły ograniczone czasowo i wystawiane w formie znaku z symbolem austriackiej Ustawy w sprawie ochrony przed immisjami – powietrze IG-L o wymiarach 15-20 cm.

Jednakże decyzja o przyznaniu dopuszczenia jednostkowego leży w każdym przypadku w gestii właściwego organu ochrony środowiska danego kraju związkowego lub miasta.

Aby móc złożyć wniosek o przyznanie dopuszczenia jednostkowego w austriackim organie ochrony środowiska należy przedłożyć następujące informacje:

  • Przyczyny, dlaczego dopuszczenie jednostkowe ma być przyznane
  • Dane pojazdu, w tym aktualna norma spalin
  • Normy spalin spełniane przez inne pojazdy wnioskodawcy
  • Potwierdzenia ekonomiczne przedstawiające przyczyny, z których modernizacja filtra cząstek stałych nie jest uzasadniona

Powyższe informacje można uzyskać w języku niemieckim lub angielskim.

Wnioski o zwolnienia
Od każdej reguły istnieją wyjątki, w odniesieniu do których we właściwym organie ochrony środowiska można złożyć wniosek. Dopuszczenie jednostkowe obowiązuje albo w odniesieniu do danego okresu albo do określonych odcinków albo jednego lub kilku pojazdów wnioskodawcy. Szczegółowe przepisy określa § 14 ust. 3 austriackiej Ustawy w sprawie ochrony przed immisjami – powietrze (IG-L) z 2003 r.
Jeżeli wniosek o przyznanie dopuszczenia jednostkowego zostanie uznany, dany pojazd otrzyma znak IG-L.

Umieszczenie znaku IG-L na pojeździe
Oznaczenie pojazdu szyldem IG-L następuje w taki sposób, że w przypadku samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony obok przedniej i tylnej tablicy z numerem rejestracyjnym, a w przypadku pojazdów łączonych obok przedniej tablicy rejestracyjnej pojazdu i obok tylnej tablicy rejestracyjnej przyczepy umieszcza się okrągłą, białą tabliczkę lub naklejkę o średnicy co najmniej 20 cm.
W przypadku samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t wystarczy umieszczenie tabliczki obok tylnej tablicy rejestracyjnej. W tym przypadku tabliczka IG-L może być także mniejsza (jednak o średnicy co najmniej 15 cm).