Polski
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
Umwelt-Pickerl.at Informacje ogólne Regulacje ustawowe

Regulacje ustawowe dotyczące austriackiej plakietki ekologicznej Pickerl

Korzenie stref ekologicznych sięgają do austriackiej Ustawy w sprawie ochrony przed immisjami (austriacki Dz. U. I nr 115/1997) uchwalonej dn. 30.09.1997 r., która ogólnie reguluje zapobieganie i zwalczanie zanieczyszczeń środowiska. W szczególności § 14 odnosi się do pojazdów (tutaj link do pliku pdf 1997_115).

Na tej podstawie w 2013 r. weszła w życie nowa wersja Ustawy w sprawie ochrony przed immisjami, akt prawny dla Ustawy w sprawie ochrony przed immisjami dotyczący wielu jej rozdziałów (tutaj link do pliku pdf).

Austriacka plakietka ekologiczna Pickerl została wprowadzona dn. 06.04.2012 r. do austriackiego Rozporządzenia w sprawie znakowania klas emisji spalin, które weszło w życie dn. 01.09.2012 r. w ramach Federalnego Dziennika Ustaw dla Republiki Austrii_2012_II.
Dn. 31.10.2014 r. na mocy 272 Rozporządzenia Federalnego Dziennika Ustaw dla Republiki Austrii dodano do niego kilka istotnych uzupełnień. (pdf-Datei 272)

Jednocześnie w życie weszło inne Rozporządzenie z mocą ustawy, które zawiera szczegółowe wytyczne dotyczące plakietek ekologicznych. Rozporządzenie reguluje, m.in. wygląd, strukturę plakietki Pickerl, miejsce jej umieszczenia na pojeździe oraz przypisanie do danych klas emisji w Rozporządzeniu w sprawie znakowania klas emisji spalin (tutaj link do pliku pdf Rozporządzenia w sprawie znakowania klas emisji spalin).

Jeszcze przed wejściem w życie Rozporządzenia w sprawie klas emisji spalin obowiązywały pojedyncze zakazy wjazdu dla pojazdów użytkowych na niektórych odcinkach obszarów rewitalizacji.
Dla jednej z grup pojazdów już wprowadzono czasowe i przestrzenne ograniczenie. Mowa tu o samochodach ciężarowych.