Polski
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
Umwelt-Pickerl.at Informacje ogólne Przyszłe strefy ekologiczne

Przyszłe strefy ekologiczne

Obecnie nie planuje się, czy i w jaki sposób w innych miastach i krajach związkowych Austrii tworzone będą strefy ekologiczne. Do istniejących stref ekologicznych w 6 krajach związkowych mogłyby zaliczać się kraje związkowe Kärnten, Salzburg und Vorarlberg, ponieważ temat pyłów i tlenków azotu stanowi istotny problem we wszystkich miastach europejskich.
Przyczyną tego jest w szczególności wzrost natężenia ruchu dostawczego i gospodarczego, w ramach którego na autostradach i ulicach jest coraz więcej samochodów ciężarowych.

W kraju związkowym Górna Austria prawdopodobnie utworzona zostanie strefa ekologiczna w Linz.
Należy także założyć, że przepisy obowiązujące w istniejących już strefach ekologicznych zostaną zaostrzone, np. jak już uchwalono w Tyrolu do roku 2023.

Green-Zones-App
Green-Zones-App
Green-Zones-App
Green-Zones-App