Polski
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
Umwelt-Pickerl.at Informacje ogólne Brak plakietki ekologicznej Pickerl – zakaz wjazdu

Zakazy wjazdu – pojazdy nieposiadające plakietki ekologicznej Pickerl

Ponieważ w austriackich strefach ekologicznych uregulowane są na razie tylko kwestie związane z wjazdem do nich samochodów ciężarowych, autobusy, motocykle, samochody osobowe i samochody kempingowe mają w każdym czasie wolny wjazd do strefy ekologicznej. Jednakże już od 2015 r. można dla tych pojazdów dobrowolnie nabywać plakietkę ekologiczną Pickerl, ponieważ przewiduje się rozszerzenie obowiązku posiadania plakietki Pickerl na wszystkie typy pojazdów.

Następujące pojazdy klasy N1-N3 nie otrzymają plakietki Pickerl i w związku z tym nie mogą wjeżdżać do austriackich stref ekologicznych:

  • samochody ciężarowe klasy N1-N3, które zostały zarejestrowane przed dn. 01.10.1993 r. (EURO 0)
  • samochody ciężarowe klasy N1-N3, które zostały zarejestrowane przed dn. 01.10.1996 r. (EURO 1*)
  • samochody ciężarowe klasy N1-N3, które zostały zarejestrowane przed dn. 01.10.2001 r. (EURO 2*)

*częściowo, w zależności od strefy ekologicznej

Jednakże każdy kraj związkowy w Austrii ma różne regulacje, zatem z pewnością wykluczyć można tylko samochody ciężarowe klasy EURO 0. Szczegółowe postanowienia można znaleźć w zakładce Strefy ekologiczne w Austrii.

Ponadto zakaz wjazdu obowiązuje zawsze od poniedziałku do niedzieli w godzinach 0-24, zatem przez cały czas.