Polski
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

W Austrii obowiązkowy ekologiczny Pickerl!

Strefy ekologiczne w Austrii wymagają plakietki ekologicznej Pickerl! - Grożą kary grzywny ponad 2.000 Euro

Unikanie wysokich kar - poinformuj się i zamów teraz

W Austrii dla samochodów ciężarowych klasy N1-N3 obowiązuje ekologiczny Pickerl.
W Austrii już w 2012 r. wprowadzono różnorakie zakazy wjazdu i ograniczenia, które dodatkowo od 01.01.2015 r. zostały obłożone obowiązkiem plakietek.

Dotyczy to generalnie wszystkich pojazdów, a więc także samochodów osobowych. Jednakże ekologiczny Pickerl jest obowiązkowy w celu wjazdu do jednej z 6 utworzonych dotychczas stref ekologicznych tylko dla samochodów ciężarowych klasy N1, N2 i N3 oraz samochodów osobowych, które dla celów podatkowych zostały zarejestrowane jako samochody ciężarowe klasy N1.

Ekologiczny Pickerl przyznawany jest wszystkim pojazdom od klasy EURO 1, jednak wjazd do większości stref dozwolony jest od normy EURO 2. Celem jest poprawienie jakości powietrza w najbliższej przyszłości, a w szczególności zmniejszenie ilości szkodliwych pyłów i tlenków azotu.

6 utworzonych stref ekologicznych obejmuje swoim zasięgiem nie tylko teren miasta, ale także całe regiony. Aktualnie dotyczy to Wiednia, Górnej Austrii, Dolnej Austrii, Steiermarku, Tyrolu i Burgenlandu, które utworzyły dla całego kraju związkowego bądź jedynie dla krótkich odcinków autostrad tak zwane „obszary rewitalizacji”.
Naruszenie obowiązku posiadania plakietki ekologicznej Pickerl zagrożone jest karą grzywny do 2.180 euro.

Austriacka plakietka ekologiczna Pickerl (patrz po lewo) występuje w 6 różnych kolorach dla różnych klas EURO. Na plakietce widnieje część numeru podwozia i numer kontrolny.

Austriacka plakietka ekologiczna Pickerl
Od dn. 01.01.2015 r. w austriackich strefach ekologicznych plakietka Pickerl jest obowiązkowa dla samochodów ciężarowych. Na naszej stronie publikujemy, które pojazdy danej klasy EURO mogą lub muszą uzyskać ekologiczny Pickerl, aby móc wjechać do stref ekologicznych ...
© OpenStreetMap-Mitwirkende & EES European Eco Service GmbH
Zakup plakietki lub winietki ekologicznej coraz częściej przestaje być wystarczający w Europie. Decydująca w wielu przypadkach jest wiedza, jaka klasa każdej z plakietek lub winietek może aktualnie wjechać do jakiego rodzaju strefy ekologicznej. Więcej na temat usług informacyjnych Green-Zones w czasie rzeczywistym tutaj ...
Strefy ekologiczne w Austrii
Strefy ekologiczne w Austrii obowiązują dla całego europejskiego ruchu ciężarowego od dn. 01.01.2015 r. Na mocy austriackiej Ustawy o ochronie przed immisjami – powietrze (IG-L) z dn. 30.09.1997 r. oraz Rozporządzenia z dn. 06.04.2012 r. wprowadzono strefy ekologiczne i zakazy wjazdu w 6 z 9 krajów związkowych ...
Jeżeli dany pojazd nie spełnia wymogów przewidzianych wymaganą normą EURO, nie otrzyma plakietki ekologicznej Pickerl w odpowiednim kolorze oraz, w rezultacie, nie uzyska uprawnienia do wjazdu do austriackich stref ekologicznych. Aby jednak móc wjechać do lub przejechać przez strefę ekologiczną, należy wypełnić kilka formalności ...

Strefy ekologiczne, zakazy wjazdu i ograniczenia prędkości w Austrii

Interaktywna i zoomowalna forma tej mapy strefy ekologicznej znajdziecie w naszej bezpłatnej aplikacji Green-Zones

Czystsze miejskie powietrze dla obywateli Austrii. To cel stawiany strefom ekologicznym, które jak do tej pory zostały utworzone w 6 z 9 krajów związkowych.
Dzięki plakietce ekologicznej Pickerl zmniejszony zostanie poziom emisji pyłów i tlenków azotu (NOx). Do tej pory jednak dotyczyło to tylko ruchu dostawczego, ponieważ uważa się go w Austrii za główne źródło szkodliwych emisji. Rozszerzenie tego obowiązku również na ruch osobowy samochodami osobowymi i autobusami jest w przyszłości bardzo prawdopodobne, ponieważ przepisy europejskiej dyrektywy w sprawie pyłu i tlenków azotu ciągle nie są w Austrii dotrzymywane.

Samochody ciężarowe – szczególnie klasy EURO 0 i 1, które w największym stopniu obciążają środowisko – muszą zostać wyposażone w filtr cząstek stałych, aby emitować do atmosfery mniejsze ilości pyłu i tlenków azotu. W przeciwnym razie nie będą miały prawa wjazdu do poszczególnych stref ekologicznych i na autostrady w wyznaczonych regionach.

Jako, że przewiduje się, że te zakazy wjazdu nie będą wystarczającym środkiem mającym na celu poprawę jakości powietrza, od 2014 r. częściowo obowiązują także zakazy wjazdu dla pojazdów klasy EURO 2. Również z tego powodu austriackie Ministerstwo Środowiska uchwaliło w 2012 r. zmianę Ustawy w sprawie ochrony przed immisjami – powietrze (IG-L), na mocy której tylko następujące kraje związkowe: Wiedeń, Dolna Austria, Górna Austria, Steiermark, Tyrol i Burgenland, mogą tworzyć strefy ekologiczne i określać ich granice.
Emitujące szczególnie szkodliwe spaliny samochody ciężarowe wjeżdżające do strefy ekologicznej muszą posiadać plakietkę Pickerl. Jeżeli nie można spełnić wymogów normy EURO istnieje możliwość otrzymania dopuszczenia jednostkowego na czas określony.

Od dn. 01.07.2014 r. (2 lata po wprowadzeniu zakazu wjazdu dla pojazdów klasy EURO 0) zakazy częściowo rozszerzono także na pojazdy klasy EURO 1 i 2.

Utworzenie stref ekologicznych i wprowadzenie obowiązku posiadania plakietki ekologicznej Pickerl zrodziło wiele pytań dotyczących europejskiego obrotu gospodarczego i turystyki. Najważniejsze pytania i odpowiedzi na nie zebraliśmy w zakładce FAQ ...
Przyczynę wprowadzenia w Danii stref ekologicznych i EcoStickera stanowią tlenki azotu i pyły, pochodzące głównie z pojazdów napędzanych silnikiem Diesla. Kto chce się dowiedzieć, jak i gdzie działają tlenki azotu oraz jak szkodzą one naszemu zdrowiu, może uzyskać tutaj szczegółowe informacje ...
Grüne Plakette B MK 5653 (Guilloche)
Niemiecka plakietka ekologiczna przewidziana jest dla pojazdów spełniających wymogi normy Euro 4, których kierowcy chcą wjechać do niemieckiej strefy ekologicznej. Informacje dotyczące niemieckiej plakietki ekologicznej publikowane są w 21 językach. Plakietki można nabywać w Green-Zones przez 24 h ...
Tutaj prezentujemy zarys różnych rodzajów plakietek, które wdrażane są przez instytucje krajów europejskich w kontekście pyłów, tlenków azotu, pojazdów elektrycznych, CO2 i ekologii. Zaopatrujemy naszych klientów w niezbędne plakietki i winiety wszystkich krajów europejskich ...
Na ponad 40 europejskich stronach internetowych i w ponad 20 językach Green-Zones publikuje informacje na temat pyłów/tlenków azotu, środowiska i CO2 oraz spowodowanych tworzeniem stref ekologicznych ograniczeń w ruchu w krajach europejskich ...