Nederlands
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Polski
Choose a language Choose a language
Umwelt-Pickerl.at Milieuzones in Oostenrijk

Milieuzones, rijverbod en snelheidsbeperkingen in Oostenrijk

Je vindt de interactieve en zoombare vorm van deze milieuzonekaart in onze gratis Green Zones-App

Schone lucht voor burgers in Oostenrijkse steden. Dat is het doel van milieuzones, die tot nu toe door 6 van de 9 deelstaten zijn ingevoerd.
Door de Pickerl-milieustickers worden de emissies van fijnstof en die van stikstofoxiden (NOx) gereduceerd. Tot nu toe heeft dit alleen nog betrekking op het leververkeer, dat in Oostenrijk als grootste bron van schadelijke stoffen geldt. Een uitbreiding naar het personenvervoer voor personenauto’s en bussen is voor de toekomst zeer waarschijnlijk, omdat de EU-richtlijnen met betrekking tot fijnstof en stikstofoxide in Oostenrijk altijd nog niet worden aangehouden.

Vrachtwagens – in het bijzonder van euroklasse 0 en 1, die het milieu het meest belasten – moeten met een roetfilter zijn uitgerust, zodat ze minder fijnstof en stikstofoxide aan de lucht afgeven, ander krijgen deze geen toegang meer tot de milieuzones en autosnelwegen van bepaalde regio’s.

Klik op de kaart om de interactieve navigatie te bekijken

Omdat het rijverbod niet genoeg zullen zijn om de luchtkwaliteit te verbeteren, is sinds 2014 het inrijverbod gedeeltelijk ook voor voertuigen van euroklasse 2 uitgesproken. Daarom had het ministerie voor milieu in Oostenrijk in 2012 een verandering van de Wet milieubescherming (Immissionsschutzgesetz-Luft) doorgevoerd, die toestaat dat de deelstaten Wenen, Neder-Oostenrijk, Opper-Oostenrijk, Stiermarken, Tirol en Burgenland milieuzones kunnen invoeren en de grenzen ervan te bepalen.
De in de milieuzones rijdende vrachtwagens, die bijzonder emissieschadelijk zijn, hebben een Pickerl-milieusticker nodig. Als er niet aan de euronorm voldaan wordt, kan er eventueel een tijdelijke uitzondering worden verkregen.
Vanaf 01-07-2014 (na het rijverbod voor de euronorm 0 van meer dan 2 jaar) werd ook gedeeltelijk het verbod op euronorm 1 en 2 uitgebreid en aangescherpt.

Aanwijzingsbord in het wegverkeer: Rijverbod voor vastgestelde euroklassen

Met het invoeren van milieuzones in 6 deelstaten van Oostenrijk werden er sinds 2012 op middellange en lange termijn de emissies en schadelijke stoffen in de lucht gereduceerd, nieuwe en energie-efficiënte voertuigen begunstigd en oude en vervuilende voertuigen beetje bij beetje van het verkeer uitgesloten.

Vanaf 01-07-2014 (na het rijverbod voor de euronorm 0 van meer dan 2 jaar) werd ook gedeeltelijk het verbod op euronorm 1 en 2 uitgebreid en aangescherpt.

Milieuzones in Oostenrijk

De milieuzones en de Pickerl-milieustickers in Oostenrijk zijn sinds 01-01-2015 voor het gehele Europese vrachtwagenverkeer verplicht.
Basis hiervoor is de op 30-09-1997 aangenomen Immissionsschutzgesetz-Luft IG-L BGBl. I Nr. 115/1997 (vergelijkbaar met de Wet milieubescherming), die in het algemeen het voorkomen en bestrijden van milieuvervuiling reguleert.
Daar bovenop werd het hele rechtsvoorschrift IG-L - Abgasklassen-Kennzeichnungsverordnung op 06-04-2012 vastgesteld: BGBl. II Nr. 120/2012. Deze op 01-09-2012 in werking getreden verordening bepaalt het uiterlijk, de eigenschappen, het aanbrengen van de milieusticker op het voertuig en de identificatie van de emissiestickers.