Milieuzones in Oostenrijk

De milieuzones en de Pickerl-milieustickers in Oostenrijk zijn sinds 01-01-2015 voor het gehele Europese vrachtwagenverkeer verplicht.
Basis hiervoor is de op 30-09-1997 aangenomen Immissionsschutzgesetz-Luft IG-L BGBl. I Nr. 115/1997 (vergelijkbaar met de Wet milieubescherming), die in het algemeen het voorkomen en bestrijden van milieuvervuiling reguleert.
Daar bovenop werd het hele rechtsvoorschrift IG-L - Abgasklassen-Kennzeichnungsverordnung op 06-04-2012 vastgesteld: BGBl. II Nr. 120/2012. Deze op 01-09-2012 in werking getreden verordening bepaalt het uiterlijk, de eigenschappen, het aanbrengen van de milieusticker op het voertuig en de identificatie van de emissiestickers.