Nederlands
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Polski
Choose a language Choose a language
Umwelt-Pickerl.at Algemene informatie Wettelijke regulering

Het wettelijke kader van de Oostenrijkse milieusticker

De oorsprong van de milieuzones berust op de op 30-09-1997 ingevoerde Immissionsschutzgesetz-Luft (kort: IG-L, vergelijkbaar met de Wet milieubescherming) BGBI. I. Nr. 115/1997, die in het algemeen het voorkomen en bestrijden van milieuvervuiling reguleert . In het bijzonder §14, die op voertuigen betrekking neemt (hier een link naar het pdf 1997_115).

Daarop voortbouwend werd in 2013 de nieuwe versie van de IG-L, die de rechtsvoorschriften voor het Immissionsschutzgesetz-Luft en de verschillende paragrafen in werking stelt (hier een link naar het pdf).

De Oostenrijkse Pickerl-milieusticker werd op 06-04-2012 in de verordening over de emissienormen ingevoerd, die op 01-09-2012 als BGBLA_2012_II werking gezet werd.
Op 31-10-2014 werden hier nog met de 272e Verordening van het BGBLA enkele belangrijke aanvullingen aan toegevoegd.

Tevens werd een verordening in werking gesteld, de gedetailleerde richtlijnen over de milieustickers bevat. De verordening regelt o.a. het uiterlijk, de eigenschappen van de soorten Pickerl-milieustickers, het aanbrengen van de milieusticker op het voertuig en de classificatie van de verschillende euronormen in de zogenaamde “Abgasklassen-Kennzeichnungsverordnung” (hier een link naar het pdf-AbgKlassV).

Al in de periode voor de verordening over de emissienormen waren er echter al afzonderlijke rijverboden voor bedrijfsvoertuigen in delen van saneringsgebieden. Er is al een groep van motorvoertuigen die met tijdelijke en ruimtelijke beperkingen te maken heeft – vrachtwagens.