Nederlands
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Polski
Choose a language Choose a language
Umwelt-Pickerl.at Algemene informatie Uitzonderingen

Uitzonderingen

Algemene uitzonderingen
Algemene uitzonderingen gelden voor:
•    Hulpverleningsvoertuigen
•    Voertuigen van openbare diensten
•    Voertuigen uit de land- en bosbouw
•    Bepaalde voertuigen van het luchtvaartterrein
•    Voertuigen voor het publiek belang, ook bijvoorbeeld van kermisexploitanten

Het IG-L uitzonderingenbord om op het voertuig aan te brengen

Individuele uitzonderingen
De Pickerl-milieustickers, die in Oostenrijkse milieuzones voor vrachtwagens benodigd zijn, hebben als minimale eis de emissienorm Euro 1. Als dit niet het geval is en het voertuig geen roetfilter heeft of ondanks een roetfilter niet aan de Euro 1-norm voldoet, kan er een individuele uitzondering voor het desbetreffende voertuig worden aangevraagd. Deze is doorgaans tijdelijk en wordt in de vorm van een 15-20 cm groot IG-L bord verstrekt.

De verstrekking van een uitzondering gaat via de milieu-instantie van de desbetreffende deelstaat of stad.
Voor het aanvragen van een uitzondering hebben de Oostenrijkse milieu-instanties de volgende informatie nodig:

  • Redenen, waarom er een uitzondering moet worden gemaakt
  • Gegevens van het voertuig incl. de actuele emissienorm
  • Emissienormen van andere voertuigen op het wagenpark van de aanvrager
  • Economisch bewijs waarom het verder uitrusten van het voertuig met een roetfilter niet verantwoord is

De eerder genoemde informatie kan in het Duits of Engels worden ingediend

Verzoeken om uitzonderingen
Er zijn uitzonderingen voor elke regel, deze kunnen bij de betreffende milieu-instantie worden aangevraagd. De uitzondering geldt voor een bepaalde tijd of op bepaalde trajecten of voor één of meerdere voertuigen van de aanvrager. Meer richtlijnen vindt u in § 14 (3) van de Oostenrijkse wet IG-L 2003.
Als de aanvraag is gelukt en er een uitzondering wordt verleend, krijgt het desbetreffende voertuig van de instanties het IG-L bord.

De plaatsing van het IG-L bord
Het IG-L bord wordt bij vrachtwagens met een gewicht groter dan 3,5 t naast de kentekenplaat aan de voor- en achterkant van het voertuig bevestigd, bij vrachtwagens met aanhanger naast de kentekenplaat aan de voorkant van het voertuig en naast de kentekenplaat aan de achterkant van de aanhanger moet nog een rond wit bord of een sticker met minstens 20 cm doorsnee worden bevestigd.
Bij vrachtwagens zwaarder dan 3,5 t is het plaatsen van een bord naast de kentekenplaat aan de achterkant van het voertuig genoeg. Het IG-L-bord mag in dat geval ook kleiner zijn (doorsnee wel minstens 15 cm).