Nederlands
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Polski
Choose a language Choose a language
Umwelt-Pickerl.at Algemene informatie Oostenrijkse milieusticker en voertuigtypen

De Pickerl-milieusticker en de betreffende voertuigtypen

Om vast te stellen of en welk voertuig voor een Oostenrijkse Pickerl-milieusticker in aanmerking komt moet het desbetreffende voertuig volgens de volgende indeling geclassificeerd worden:
De voertuigen worden in 3 typen (L, M, N) onderverdeeld:

  • Een personenauto valt onder type M1: Transport van personen tot 8 zitplaatsen (plus bestuurder), totaal gewicht tot 3,5t
  • Een bus valt onder type M2 of M3: Transport van personen vanaf 8 zitplaatsen (plus bestuurder) tot 3,5t tot 5t valt onder type M2: Transport van personen vanaf 8 zitplaatsen (plus bestuurder), vanaf 5t valt onder M3
  • Een bedrijfsvoertuig valt onder type N1: Transport van goederen, totaal gewicht tot 3,6t.
  • Een vrachtwagen valt onder type N2 of N3: Transport van goederen, totaal gewicht van 3,5t tot 12t valt onder N2. Transport van goederen, totaal gewicht vanaf 12t valt onder N3
  • Motoren, scooters, driewielige voertuigen en 4-wielige brommobielen tot 400kg vallen onder de voertuigtypen L1-L7