Nederlands
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Polski
Choose a language Choose a language
Umwelt-Pickerl.at Algemene informatie Hoge geldboetes

Hoge geldboetes bij een ontbrekende milieusticker

In het geval van een ontbrekende of verkeerde Pickerl-milieusticker voor een voertuig of bij het te snel rijden op een in het IG-L vastgelegde autosnelweg gelden er overeenkomstig § 30 (4) van het IG – L, het Immissionsschutzgesetz - Luft van 27-11-2015 (vergelijkbaar met de Wet milieubescherming) geldboetes, die tot 2180 euro kunnen bedragen. In het geval van manipulaties bij het aanbrengen van een verkeerde Pickerl-milieusticker of bij het aangeven van verkeerde informatie om de milieusticker te kunnen krijgen, wordt de straf overeenkomstig IG-L § 30 (2) de straf zelfs nog tot 7270 euro verhoogd.
In normale gevallen kunnen, vanwege het ontbreken van een uniforme boetecatalogus (“Bußgeldkatalog”), “geschoolde organen van het openbare toezicht” bij het rijden binnen een milieuzone zonder milieusticker gelijk een boete tot 90 euro uitschrijven, overeenkomstig  § 50 (1) VStG.

De boetes kunnen niet alleen de bestuurder van het voertuig, maar ook de bezitter van het voertuig, de bedrijfsleider en daarom ook de betreffende rechtspersoon worden opgelegd.

Belangrijke informatie voor buitenlanders

Vanaf een geldboete van 70 euro of meer volgt er overeenkomstig EU richtlijn 2011/82 van 25-10-2011 “ter facilitering van de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over verkeersveiligheidsgerelateerde verkeersovertredingen” bij het niet betalen van de boete een tenuitvoerleggingsprocedure in het thuisland dat tot een gevangenisstraf kan leiden.