Nederlands
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Polski
Choose a language Choose a language
Umwelt-Pickerl.at Algemene informatie

Informatie over de Oostenrijkse Pickerl-milieusticker

Sinds 01-01-2015 is in Oostenrijk een milieusticker genaamd “Umwelt-Pickerl” ingevoerd, die voor alle vrachtwagens verplicht is, onafhankelijk van het brandstoftype en het totale gewicht, wanneer deze een van de milieuzones binnen willen rijden. Daartoe behoren ook personenauto’s die als N1-vrachtwagen staan geregistreerd om belasting te besparen (Lijst van fiscale personenauto’s hier).

De milieusticker (in rechtsteksten ook wel Abgas-Pickerl genoemd) is met betrekking tot de euroklassen in 6 verschillende kleuren onderverdeeld en moet voor elk voertuig apart worden aangevraagd. De verkrijgbare kleuren van euro 1 tot 6 zijn zwart, rood, geel, groen, blauw en paars. Op de milieusticker staan de laatste 5 tot 6 cijfers van de chassisnummers en wordt aan hand van de voertuigklasse en brandstoftype geponst.

Daarbij staat P voor roetfilter, M voor voertuigklasse M, N voor voertuigklasse N, D voor dieselvoertuigen, B voor benzinevoertuigen en A voor voertuigen die op een andere brandstof rijden. De milieustickers hebben een afmeting van 50 mm x 100 mm.

De milieusticker kan niet worden overgedragen en kan niet voor meerdere voertuigen tegelijk worden gebruikt. Elk voertuig verlangt een eigen Oostenrijke milieusticker. De sticker heeft een ongelimiteerde geldigheid zolang de motor niet wordt aangepast of vervangen. Dit betekent dat ook bij het wisselen van het kenteken de milieusticker geldig blijft.

Doorgaans moet onderscheid worden gemaakt in een milieustickerplicht, die in de milieuzones voor bepaalde voertuigtypen geldt en de vrijwilligheid zelf een milieusticker aan te schaffen.

Een voertuig kan de Oostenrijkse Pickerl-milieusticker verkrijgen wanneer deze aan de euronorm voldoet. Hierdoor kunnen verschillende typen voortuigen de milieusticker aanvragen – dus ook personenauto’s en reisbussen. Verder uitgeruste voertuigen met een roetfilter komen ook in aanmerking voor een milieusticker. Deze worden overeenkomend met hun euronorm en de letter P geponst.
 
Voertuigen die niet in aanmerking komen voor een milieusticker kunnen een uitzondering aanvragen die voor de bepaalde stad waarin deze binnen willen rijden geldig is.

Voertuigen die verplicht zijn een Pickerl-milieusticker te hebben, maar deze bij een controle niet kunnen tonen moeten op hoge geldboetes rekenen.