Nederlands
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Polski
Choose a language Choose a language
Umwelt-Pickerl.at Achtergrondinformatie Luchtverontreinigende stoffen

Luchtverontreinigende stoffen - hun oorzaak en gevolg

Naast gassen bevat de atmosfeer vloeibare en vaste stoffen, die in verschillende concentraties voorkomen. Deze vormen een complex mengsel van chemische, organische en anorganische substanties die worden aangeduid als "zwevende deeltjes". Deze in de lucht verspreide deeltjes worden vaak aangeduid met de Engelse afkorting PM, "Particulate Matter".

Door de lucht in onze omgeving worden we voortdurend geconfronteerd met luchtverontreinigende stoffen. Deze deeltjes komen voornamelijk van de huishoudelijke verwarmingssystemen, industrie, intensieve landbouw en uiteindelijk uit de verbrandingsprocessen van brandstoffen, dat wil zeggen van het autoverkeer.
Deze uit automotoren afkomstige emissies zijn complex en in hun samenstelling zeer variabel. De deeltjes bestaan uit koolmonoxide, stikstofoxiden, roet, sulfaten en metalen. De kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling van de uitlaatgassen is afhankelijk van de gebruikte brandstof, het type en de leeftijd van de motor, de bepaalde technische instellingen en het onderhoud van de motor, het emissiebeperkingssysteem en het gebruik van de auto. Het gebruik is in het bijzonder of de auto vaak of zelden wordt gebruikt, er sneller of langzamer wordt gereden en of er langere of kortere afstanden worden gereden.

De uitlaatgassen van dieselmotoren zonder emissiebeperkingssystemen of met een beperkt systeem bevatten meer fijnstof. Twee studies van het IARC (Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek) tonen een groeiende tendens van het risico op long- en blaaskanker, die worden geassocieerd met een sterke toename van de uitlaatgassen van dieselmotoren.

Het potentiële gevaar van luchtverontreinigende stoffen is niet alleen beperkt tot longkanker. Afhankelijk van de grootte doordringen ze dieper in de luchtwegen. De PM 2,5- bijvoorbeeld dringen bijvoorbeeld door tot de longblaasjes waar ze ontstekingen veroorzaken, wat kan leiden tot longaandoeningen zoals bronchitis, astma, en uiteindelijk kanker. De grotere deeltjes (PM10) blijven in de bovenste luchtwegen steken waar zij vooral bij kinderen ziektes zoals keelontsteking of luchtpijpontsteking kunnen veroorzaken.