Nederlands
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Polski
Choose a language Choose a language
Umwelt-Pickerl.at Achtergrondinformatie Fijnstof en stikstofoxiden

Oostenrijkse milieusticker en fijnstof

Door de in 2015 ingevoerde Pickerl-milieustickers voor het gehele vrachtwagenverkeer in de Oostenrijkse milieuzones hoopt de regering dat de EU-richtlijnen met betrekking tot schadelijke stoffen in de lucht en de gezondheid van de bevolking blijvend zullen worden gehaald. Echter wordt door de invoering van deze milieusticker voornamelijk alleen het probleem van het fijnstof (PM) verminderd.

Het tot nu toe nog niet consequent doorvoeren van het rijverbod voor vrachtwagens van emissieklasse Euro 2 en 3 en het niet invoeren van de milieustickerplicht voor personenauto’s zorgt ervoor dat de vermindering van schadelijke stoffen in de lucht als stikstofoxide (NOx), koolwaterstoffen (HC) en koolstofmonoxide (CO) nog niet groot genoeg is. Hierbij zijn er ook andere maatregelen nodig, zoals de uitbreiding van milieuzones en een rijverbod voor Euro 3 en 4 bedrijfsvoertuigen.