Nederlands
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Polski
Choose a language Choose a language
Umwelt-Pickerl.at Achtergrondinformatie EU-richtlijn luchtkwaliteit

De EU-richtlijn 2008/50/EG over luchtkwaliteit

De richtlijn 2008/50/EG over luchtkwaliteit en zuivere lucht voor Europa, die op 11-06-2008 in werking is getreden, is een deel van het plan van de Europese Commissie voor het bestrijden van luchtvervuiling in Europa. Volgens dit plan zal er tot 2020 een groot aantal doelen en grenswaardes met betrekking tot luchtvervuiling worden gehaald. Het doel hiervan is om niet meer acceptabele effecten op milieu en mens in Oostenrijk te verminderen.
De regels van de EU-richtlijn (2008/50/EG) over de luchtkwaliteit en zuivere lucht voor Europa werden in de al bestaande Wet milieubescherming (Immissionsschutzgesetz Luft (IG-L) aangepast en bijgevoegd.
De richtlijn van de EU schrijft voor de belasting door stikstofoxide een jaarlijkse gemiddelde waarde van 40 µg/m³ op de meest drukke wegen in het centrum van steden voor. De termijn voor het naleven van de grenswaarden voor stikstofoxide werd door Oostenrijk door een termijnverlenging tot 01-01-2015 op de lange baan geschoven. Hierdoor moeten landen zich vanaf deze datum voortaan aan de betreffende grenswaarden houden. Anders wordt er een verdragsschendingsprocedure met het desbetreffende EU-land gestart, dus met het land Oostenrijk.