Nederlands
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Polski
Choose a language Choose a language

In Oostenrijk is er een milieustickerplicht!

In milieuzones dreigen geldboetes van meer van 2000 euro

Vermeid hoge boetes - krijg nu meer informatie en vraag hem aan

In Oostenrijk is de milieusticker voor vrachtwagens van de klassen N1-N3 verplicht
In Oostenrijk zijn er al in 2012 diverse rijverboden en beperkingen ingevoerd, waaraan sinds 01-01-2015 ook nog een milieustickerplicht is toegevoegd.

In het algemeen zijn hierbij alle voertuigen betrokken, dus ook personenauto’s. Echter is de Pickerl-sticker alleen verplicht voor vrachtwagens van de klassen N1, N2 en N3, wanneer die een van de tot nu toe 6 milieuzones binnen willen rijden, hetzelfde geldt voor personenauto’s die als vrachtwagen klasse N1 staan geregistreerd.

Alle voertuigen vanaf de klasse Euro 1 kunnen de Oostenrijkse milieusticker verkrijgen, echter geldt voor de meeste milieuzones dat je alleen nog vanaf  klasse Euro 2 de zone binnen mag rijden. Het doel hiervan is om de luchtkwaliteit in de nabije toekomst te verbeteren en in het bijzonder het schadelijke fijnstof en stikstofoxide te reduceren.

De 6 milieuzones beperken zich meestal niet tot een stad, maar hele regio’s. Het gaat hier op dit moment om Wenen, Opper-Oostenrijk, Neder-Oostenrijk, Stiermarken, Tirol en het Burgenland, die in de gehele deelstaat of op kleine delen van autosnelwegen zogenaamde “saneringsgebieden” hebben ingericht. Het negeren van de Oostenrijkse milieustickerplicht kan met hoge geldboetes tot 2180 euro worden bestraft.

De Oostenrijkse Pickerl-milieusticker (zie links) is in 6 verschillende kleuren verkrijgbaar voor verschillende euroklassen. Op de sticker is ook een deel van het chassisnummer en een controlenummer gegraveerd.

De Oostenrijkse milieusticker
Sinds 01-01-2015 geldt in Oostenrijkse milieuzones de plicht van de Pickerl-milieusticker.We geven hier een overzicht over welke voertuigen van welke euroklassen een milieusticker krijgen of moeten hebben, wanneer deze een milieuzone willen binnenrijden  ...
© OpenStreetMap-Mitwirkende & EES European Eco Service GmbH
De aankoop van een milieusticker of vignet in Europa helpt vaak niet alleen. Het is in veel gevallen de kennis over de betreffende sticker of vignet in welke vorm van milieuzone op dit moment mag binnen rijden die verschil maakt. Meer over de actuele informatieservice van Green-Zones hier ...
Milieuzones in Oostenrijk
De milieuzones in Oostenrijk zijn sinds 01-01-2015 voor het gehele Europese vrachtwagenverkeer verplicht. In het IG-L (Immissionsschutzgesetz – Luft, vergelijkbaar met de Wet milieubeheer) van 30-09-1997 en een verordening van 06-04-2012 staan de milieuzones en het rijverbod in tot nu toe 6 van 9 deelstaten vastgelegd ...
Zolang het betreffende voertuig niet aan de benodigde euronorm voldoet, kan het geen Pickerl-milieusticker met de juiste kleur krijgen en heeft daarmee geen toestemming om Oostenrijkse milieuzones binnen te rijden. Om toch een milieuzone te mogen binnen- of doorrijden, moet er met enkele bijzonderheden rekening worden gehouden ...

Milieuzones, rijverbod en snelheidsbeperkingen in Oostenrijk

Je vindt de interactieve en zoombare vorm van deze milieuzonekaart in onze gratis Green Zones-App

Schone lucht voor burgers in Oostenrijkse steden. Dat is het doel van milieuzones, die tot nu toe door 6 van de 9 deelstaten zijn ingevoerd.
Door de Pickerl-milieustickers worden de emissies van fijnstof en die van stikstofoxiden (NOx) gereduceerd. Tot nu toe heeft dit alleen nog betrekking op het leververkeer, dat in Oostenrijk als grootste bron van schadelijke stoffen geldt. Een uitbreiding naar het personenvervoer voor personenauto’s en bussen is voor de toekomst zeer waarschijnlijk, omdat de EU-richtlijnen met betrekking tot fijnstof en stikstofoxide in Oostenrijk altijd nog niet worden aangehouden.

Vrachtwagens – in het bijzonder van euroklasse 0 en 1, die het milieu het meest belasten – moeten met een roetfilter zijn uitgerust, zodat ze minder fijnstof en stikstofoxide aan de lucht afgeven, ander krijgen deze geen toegang meer tot de milieuzones en autosnelwegen van bepaalde regio’s.

Omdat het rijverbod niet genoeg zullen zijn om de luchtkwaliteit te verbeteren, is sinds 2014 het inrijverbod gedeeltelijk ook voor voertuigen van euroklasse 2 uitgesproken. Daarom had het ministerie voor milieu in Oostenrijk in 2012 een verandering van de Wet milieubescherming (Immissionsschutzgesetz-Luft) doorgevoerd, die toestaat dat de deelstaten Wenen, Neder-Oostenrijk, Opper-Oostenrijk, Stiermarken, Tirol en Burgenland milieuzones kunnen invoeren en de grenzen ervan te bepalen.
De in de milieuzones rijdende vrachtwagens, die bijzonder emissieschadelijk zijn, hebben een Pickerl-milieusticker nodig. Als er niet aan de euronorm voldaan wordt, kan er eventueel een tijdelijke uitzondering worden verkregen.

Vanaf 01-07-2014 (na het rijverbod voor de euronorm 0 van meer dan 2 jaar) werd ook gedeeltelijk het verbod op euronorm 1 en 2 uitgebreid en aangescherpt.

Door de invoering van milieuzones en de milieusticker zijn er veel vragen vanuit het Europese handelsverkeer en toerisme. De belangrijkste vragen en antwoorden vindt u in onze FAQ op een rij ...
Stikstofoxide en fijnstof, vooral van dieselvoertuigen, zijn de reden waarom de milieuzones en de milieusticker in Oostenrijk zijn ingevoerd. Wie wil weten hoe stikstofoxide en fijnstof werken en de gezondheid schaden, kan hier gedetailleerde informatie vinden ...
Grüne Plakette B MK 5653 (Guilloche)
De Duitse Milieusticker is voor voertuigen van de klasse Euro 4 verplicht die Duitse milieuzones willen binnenrijden. De informatie over de Duitse Milieusticker is in 21 talen beschikbaar en uw bestelling kan bij Green-Zones nog dezelfde dag worden behandeld ...
Hier een overzicht van alle milieustickers die voor de fijnstof-, stikstof-, elektriciteits- en CO2-normen door de landen in Europa geeist worden. Bij ons kunt u de stickers bestellen die nodig zijn in de betreffende landen ...
Green-Zones informeert op meer dan 40 Europese websites in meer dan 20 talen over de thema’s fijnstof/stikstofoxiden, milieu, CO2 en de toenemende beperkingen in het verkeer in Europese landen door de invoering van milieuzones ...