Dansk
Čeština
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
I Green-Zones Appen kan du finde den aktuelle status på, om kørsel med dit køretøj er tilladt: tilladt kørsel (grøn), kørselsforbud (rød) eller forvarsel (orange).
I Green-Zones Appen kan du finde den aktuelle status på, om dit køretøj må køre i den ønskede miljøzone: tilladt kørsel (grøn), kørselsforbud (rød) eller forvarsel forud for et kørselsforbud (orange).

Miljøzone Wien

Miljøzone Wien blev besluttet den 20.12.2013 i den såkaldte ”52. Verordnung des Landeshauptmannes von Wien”.
Denne miljøzone er en af de første, der blev oprettet i Østrig. Miljøzonen blev indført den 01.07.2014, og gjaldt i første omgang kun for køretøjer, der hører til lastbilkategorien (N1, N2 og N3) med EURO-norm 0 og 1. Fra og med 01.01.2016 er køretøjer med EURO 2-motor ligeledes udelukkede fra at køre i zonen.

Hvis man overtræder et kørselsforbud, hvis man ikke har en østrigsk Umwelt-Pickerl-miljømærkat på forruden, eller hvis et køretøj kører for hurtigt på en af de ”IG-L“-mærkede motorveje kan der udstedes bøder på op til 2.000 euro i henhold til §30 (4) i IG-L, den såkaldte Immissionsschutzgesetz – Luft, af 27.11.2015. Hvis der manipuleres med en Umwelt-Pickerl-miljømærkat er bødestraffen væsentligt højere.

Wien er Østrigs hovedstad og udgør samtidigt en af Østrigs 9 delstater. I Wien bor der ca. 1,9 millioner mennesker på omkring 415 km². Bystaten omfatter 23 bydele, og her er der installeret 17 målestationer, der måler luftkvaliteten. 6 af disse står i byens centrum, 9 står i byens udkant, og 2 står i Wiens såkaldte grønne bælte.

På trods af denne spredte placering af målestationerne måles der jævnligt overskridelser af grænseværdierne for luftkvaliteten. Derfor omfatter miljøzonen hele Wiens areal.

Du kan finde mere information om Wiens miljøzone samt kørselsforbudene for EURO 0-, 1- og 2-motorer på byen Wiens hjemmeside.

Oversigt i tabelform over miljøzonen

Miljøzonens navn:
Miljøzone Wien – Østrig
Miljøzonen er indført den:
01.07.2014
Miljøzonens type:
Permanent gyldig, 00.00-24.00
Bødestraf:
90 - 2.180 €
Område/grænser for miljøzonen:
Hele byen Wien/delstaten Wien.
Green-Zones-App
Green-Zones-App
Green-Zones-App
Green-Zones-App