Dansk
Čeština
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
Umwelt-Pickerl.at Miljøzoner i Østrig Oberösterreich
I Green-Zones Appen kan du finde den aktuelle status på, om kørsel med dit køretøj er tilladt: tilladt kørsel (grøn), kørselsforbud (rød) eller forvarsel (orange).
I Green-Zones Appen kan du finde den aktuelle status på, om dit køretøj må køre i den ønskede miljøzone: tilladt kørsel (grøn), kørselsforbud (rød) eller forvarsel forud for et kørselsforbud (orange).

Miljøzone Oberösterreich

Miljøzone Oberösterreich blev vedtaget den 30.06.2015 med Landesgesetzblatt für OÖ Nr. 87, og miljøzonen er fra og med 01.07.2016 gældende for lastbiler.
Den er en af de senest oprettede miljøzoner i Østrig. Miljøzonen trådte i kraft 01.07.2016 med et kørselsforbud, der på nuværende tidspunkt æglder for køretøjer i lastbilkategorien (N2 og N3) med EURO 0-, 1- eller 2-motor. Det er endnu ikke besluttet, hvornår en yderligere stramning af kørselsforbudet vil finde sted.

Hvis man overtræder et kørselsforbud, hvis man ikke har en østrigsk Umwelt-Pickerl-miljømærkat på forruden, eller hvis et køretøj kører for hurtigt på en af de ”IG-L“-mærkede motorveje kan der udstedes bøder på op til 2.000 euro i henhold til §30 (4) i IG-L, den såkaldte Immissionsschutzgesetz – Luft, af 27.11.2015. Hvis der manipuleres med en Umwelt-Pickerl-miljømærkat er bødestraffen væsentligt højere.

Oberösterreich er en ud af 9 delstater i Østrig. Her bor knapt 1,5 millioner mennesker på et areal på ca. 11.980 km². Linz er delstatens hovedstad, og her bor ca. 203.000 mennesker. Oberösterreichs miljøzoner befinder sig syd for Linz, og den dækker indtil videre kun en strækning på motorvej A1. Derfor er det især transittrafikken, der skal indstille sig på indskrænkninger i denne miljøzone.

Miljøzonen dækker begge retninger af den del af motorvej A1, West Autobahn, der befinder sig mellem tilkørsel Enns Ost ved km. 155,087 og motorvejskrydset Haid ved km. 175,220.
Du kan finde flere oplysninger om miljøzonen i Oberösterreich på Bundesland Oberösterreichs hjemmeside.

Oversigt i tabelform over miljøzonen

Miljøzonens navn:
Miljøzone Oberösterreich – Østrig
Miljøzonen er indført den:
01.07.2016
Miljøzonens type:
Permanent gyldig, 00.00-24.00
Bødestraf:
90 - 2.180 €
Område/grænser for miljøzonen:
Region A1 West-motorvej mellem tilkørslen Enns-Steyer (km 155) og Haid-krydset (km 175), i begge kørselsretninger tæt på byen Linz.
Green-Zones-App
Green-Zones-App
Green-Zones-App
Green-Zones-App