Dansk
Čeština
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
Umwelt-Pickerl.at Miljøzoner i Østrig

Miljøzoner, kørselsforbud og hastighedsbegrænsninger i Østrig

Dette miljøzonekort finder du i et interaktivt og zoombart format i vores gratis Green-Zones App

Renere luft til indbyggerne i de østrigske byer. Det er målet med de miljøzoner, der indtil videre er indført i 6 af 9 af Østrigs delstater.
Ved hjælp af miljømærkaten skal udledningerne af finstøv og kvælstofoxider (NOx) reduceres. Indtil videre gælder det dog kun for erhvervstransport, da man i Østrig anser den som værende hovedårsagen til de skadelige udledninger. Det er meget sandsynligt, at miljømærkatkravet i fremtiden også vil blive udvidet til at dække persontrafik med personbil eller bus, eftersom EU-grænseværdierne for finstøv og NOx stadigvæk bliver overskredet.

Lastbiler – specielt dem med EURO 1- eller 2-motor, som belaster miljøet mest – skal være udstyrede med et partikelfilter, så de udstøder mindre finstøv og kvælstofoxid. Hvis ikke får de ikke tilladelse til køre ind i de respektive regioners miljøzoner, heller ikke på motorveje, der befinder sig i disse miljøzoner.

Da det forventes, at de eksisterende kørselsforbud ikke er nok til at forbedre luftkvaliteten, har kørselsforbud for EURO 2-motorer også været på dagsordenen siden 2014. Blandt andet af den grund besluttede Østrigs Miljøministerium i 2012 at ændre luftmiljøloven, den såkaldte Immissionsschutzgesetz-Luft, så delstaterne Wien, Niederösterreich, Oberösterreich, Steiermark, Tyrol og Burgenland selv kan oprette miljøzoner samt fastlægge grænserne for miljøzonerne.

De særligt forurenende lastbiler har brug for en Umwelt-Pickerl-miljømærkat for at kunne køre ind i miljøzonerne. Hvis bilens EURO-motorkategori ikke er tilstrækkelig, kan man eventuelt få tildelt en midlertidig dispensation til køretøjet.

Færdselstavle til vejtrafik: kørselsforbud for udspecificerede EURO-kategorier

Siden 2012, med indførelsen af miljøzoner i 6 af Østrigs delstater, er udledninger og skadelige stoffer i luften på middel og langt sigt blevet reduceret, samtidigt med at incitamentet for nye og brændstofsparende biler øges, mens gamle og forurenende biler med tiden udfases.

Fra og med den 01.07.2014 (2 år efter kørselsforbudet for EURO 0-motorer blev indført) blev de forbud, der gælder for EURO 1- og 2-køretøjer, delvist udvidet og indskærpet.

Miljøzoner i Østrig

Miljøzonerne og Umwelt-Pickerl-miljømærkaten er gældende for al europæisk lastbiltrafik i Østrig fra og med den 01.01.2015.
Grundlagdet for denne regel udgøres af luftmiljøloven, Immissionsschutzgesetz-Luft IG-L BGBl. I Nr. 115/1997, af 30.09.1997, hvis grundlæggende formål er at forhindre og bekæmpe miljøforureninger.
På grundlag af denne lov blev det samlede regulativ for mærkning af udstødningskategorier, det såkaldte IG-L – Abgasklassen-Kennzeichnungsverordnung, udstedt den 06.04.2012 som BGBl. II Nr. 120/2012. Dette regulativ, der trådte i kraft den 01.09.2012, bestemmer udseende, udformning, anbringelse og identificering af miljømærkaterne.