Billeder af Umwelt-Pickerl-miljømærkat og færdselstavler til download

De følgende fotos, billeder og færdselsskilte kan frit downloades.
Bemærk: Rettighederne til billederne ejes delvist af Green-Zones GmbH. Kan benyttes til privat brug. Enhver kommerciel brug må kun ske med skriftlig tilladelse fra Green-Zones GmbH. Ansøg her via mail om tilladelse til kommerciel brug.

 
Elektroniske motorvejsfærdselstavler med hastighedsbeskrænkning som følge af IG-L
Elektroniske motorvejsfærdselstavler med hastighedsbeskrænkning som følge af IG-L
IG-L-dispensationsmærkaten, der skal anbringes på køretøjet
Færdselstavle visende kørselsforbud for lastbiler i kategori N1, N2, N3
Færdselstavler visende kørselsforbud for lastbiler i udstødningskategori EURO 0 og EURO 1