Miljøzoner i Østrig

Miljøzonerne og Umwelt-Pickerl-miljømærkaten er gældende for al europæisk lastbiltrafik i Østrig fra og med den 01.01.2015.
Grundlagdet for denne regel udgøres af luftmiljøloven, Immissionsschutzgesetz-Luft IG-L BGBl. I Nr. 115/1997, af 30.09.1997, hvis grundlæggende formål er at forhindre og bekæmpe miljøforureninger.
På grundlag af denne lov blev det samlede regulativ for mærkning af udstødningskategorier, det såkaldte IG-L – Abgasklassen-Kennzeichnungsverordnung, udstedt den 06.04.2012 som BGBl. II Nr. 120/2012. Dette regulativ, der trådte i kraft den 01.09.2012, bestemmer udseende, udformning, anbringelse og identificering af miljømærkaterne.