Dansk
Čeština
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
Umwelt-Pickerl.at Baggrundsinformationer Skadelige stoffer i luften

Skadelige stoffer i luften og deres konsekvenser

Udover gasser og luftarter indeholder atmosfæren også flydende og faste stoffer, der forekommer i forskellige koncentrationer. De udgør en kompleks blanding af kemiske, organiske og uorganiske substanser, som man kalder ”luftbårne partikler”. Disse partikler, der bevæger sig rundt i luften, betegnes typisk med den engelske afkortelse PM, som står for ”Particulate Matter”.

Vi er alle konstant konfronterede med de skadelige stoffer, der findes i luften omkring os. Disse partikler kommer hovedsageligt fra varmeanlæg i hjemmene, fra industrien, fra jordbrug og ikke mindst fra processerne bag forbrænding af brændstof, det vil sige fra biltrafikken.
Udledningerne fra bilmotorer er komplekse, og deres sammensætninger er meget forskellige. Partiklerne består af kulilte, kvælstof, sod, sulfater og metaller. Den kvalitative og kvantitative sammensætning af udstødningen afhænger af det benyttede brændstof, af motortypen og dens alder, af motorens tekniske indstillinger og tilstand, af rensningen af udstødningen og af bilens brug. Hvad sidstnævnte angår, drejer det sig om, om bilen bruges ofte eller sjældent, om der køres hurtigt eller langsomt, eller om den bruges til kortere eller længere afstande.

Udstødningen fra dieselmotorer, der enten ikke har emissionskontrolsystemer eller kun har et indskrænket system, indeholder mere finstøv. To studier fra det internationale agentur for kræftforskning, IARC, viser, at der er en stigende tendens i risikoen for lunge- og blærekræft, hvilket hænger sammen med en kraftig stigning i emissioner fra dieselmotorer.

De potentielle farer fra de skadelige stoffer i luften begrænser sig ikke blot til lungekræft. Afhængigt af stoffernes størrelse kan de trænge dybere ind i åndedrætssystemet. For eksempel finder PM2,5-partiklerne vej ind til lungeblærerne, og fører dér til en betændelse, der kan føre til lungelidelser såsom bronkitis, astma og i sidste ende til kræft. De større partikler (PM10) sætter sig fast i de øvre luftveje, hvor de især hos børn kan føre til sygdomme som svælgkatar eller luftvejsinfektioner.