Dansk
Čeština
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
Umwelt-Pickerl.at Baggrundsinformationer Finstøv og kvælstofoxid

Umwelt-Pickerl-miljømærkaten og finstøv

Med indførelsen i 2015 af kravet om en østrigsk miljømærkat til alle europæiske lastbiler i de østrigske miljøzoner håber den østrigske regering, at de gældende EU-retningslinjer for skadelige stoffer i luften og befolkningens sundhed vil kunne overholdes bedst muligt. Med Umwelt-Pickerl-miljømærkaten er det dog hovedsageligt kun problemet med finstøv (PM), der reduceres.

Der er dog endnu ikke sket en tilstrækkelig reducering af de skadelige stoffer kvælstofoxid (NOx), kulbrinte (HC) og kulmonoxid, da kørselsforbud for lastbiler med EURO 2- og 3-motorer indtil videre ikke er gennemført alle steder, ligesom at personbiltrafikken heller ikke er underlagt en regulering. Hvis den ønskede effekt skal opnås, kræver det yderligere tiltag, som f.eks. udvidelse af miljøzoner eller kørselsforbud for erhvervskøretøjer fra EURO-kategori 3 og 4.