Dansk
Čeština
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
Umwelt-Pickerl.at Baggrundsinformationer EU's direktiv om luftkvalitet

EU-direktivet 2008/50/EF om luftkvalitet

Direktivet 2008/50/EF om luftkvaliteten og renere luft i Europa, som trådte i kraft den 11. juni 2008, er del af EU-Kommissionens samlede plan til bekæmpelse af luftforurening i Europa. Som følge af denne plan skal der i Østrig inden 2020 opnås en lang række mål og grænseværdier vedrørende luftforurening. Målet er, at de uacceptable indvirkninger på miljø og mennesker reduceres.
Til dette formål er målsætningerne i EU-direktivet (2008/50/EF) om luftkvaliteten og renere luft i Europa blevet integreret i den eksisterende østrigske luftmiljølov, Immissionsschutzgesetz-Luft (IG-L), som derudover ligeledes er blevet tilpasset til EU-direktivet.
EU's målsætning for kvælstofdioxærdede veje i bymidter. Fristen til at nå under disse kvælstofdioxidgrænser blev trukketid-belastningen (NO2) er en grænseværdi fordelt over hele året på 40 µg/m³ for de tættest bef i langdrag af Østrig, der forlængede fristen til den 01.01.2015. Derfor er det desto vigtigere, at de respektive grænseværdier overholdes. Hvis ikke, risikerer den pågældende EU-medlemsstat, det vil sige Østrig i dette tilfælde, en straffesag som følge af ovetrædelse af traktatens bestemmelser.