Dansk
Čeština
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language

Undtagelser

Generelle undtagelser
Som udgangspunkt er følgende køretøjer undtaget for reglerne:
•   Redningskøretøjer
•   Myndighedernes køretøjer
•   Land- og skovbrugskøretøjer
•   Udvalgte køretøjer på lufthavnsområder
•   Køretøjer af offentlig interesse (dispensation gives enkeltvist), f.eks. køretøjer til     omrejsende markeder, etc.

IG-L-dispensationsmærkaten, der skal anbringes på køretøjet

Individuelle dispensationer
Det kræver som minimum, at køretøjet har en motor, der lever op til EURO-norm 1, hvis lastbiler skal kunne få tildelt en Umwelt-Pickerl-miljømærkat til de østrigske miljøzoner. Hvis køretøjet ikke kan leve op til det, det vil sige, hvis køretøjet ikke har et partikelfilter, eller på trods af partikelfiltret stadigvæk ikke opfylder EURO 1-normen, kan man i stedet ansøge om en dispensation for køretøjet. En dispensation er som regel tidsbegrænset, og den gives i form af en 15-20 cm stor IG-L-mærkat.

Det er i alle tilfælde de lokale miljømyndigheder i delstaten eller byen, der vurderer, om der kan gives en dispensation.
Hvis man vil ansøge om en dispensation, skal de østrigske miljømyndigheder bruge følgende oplysninger:

  • Grunden til, at der bør gives en dispensation
  • Køretøjets oplysninger inkl. den aktuelle udstødningskategori
  • Udstødningskategorien på ansøgerens øvrige køretøjer
  • De økonomiske grunde til, hvorfor det ikke kan betale sig at udruste køretøjet med et partikelfilter

De ovennævnte oplysninger kan du indsende på tysk eller engelsk

Ansøgning om en dispensation
Til alle regler hører der også undtagelser, og du kan ansøge de lokale miljømyndigheder om at få oplyst undtagelserne. Dispensationen gælder enten i et bestemt tidsrum, på bestemte strækninger eller til et eller flere af ansøgerens køretøjer. Yderligere retningslinjer findes i § 14 (3) i IG-L 2003.
Hvis en ansøgning om en dispensation efterkommes, får det pågældende køretøj IG-L-mærkaten af de lokale miljømyndigheder.

Sådan anbringes IG-L-mærkaten
Mærkningen med IG-L-mærkaten foregår sådan, at der skal anbringes et rundt, hvidt mærke eller et klistermærke med mindst 20 cm diameter på køretøjet. På lastbiler med en samlet vægt på over 3,5 t skal mærkaten anbringes ved siden af frontens og bagendens nummerplade. På vogntog skal den placeres ved siden af frontens nummerplade og hængerens nummerplade.
Ved lastbiler med en samlet vægt på op til 3,5 t er det nok med en mærkat ved siden af bagendens nummerplade. IG-L-mærkaten kan i dette tilfælde sågar være mindre (diameter skal dog mindst være 15 cm).