Dansk
Čeština
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
Umwelt-Pickerl.at Almene informationer Manglende miljømærkat – kørselsforbud

Kørselsforbud – Køretøjer uden Umwelt-Pickerl-miljømærkat

Eftersom miljøzonerne i Østrig på nuværende tidspunkt kun har betydning for lastbiltrafikken, kan busser, motorcykler, personbiler og autocampere køre frit rundt. Til disse køretøjer har man dog siden 2015 frivilligt kunne købe sig en østrigsk miljømærkat, da det forventes, at kravet om at et køretøj skal have den østrigske miljømærkat, vil blive udbredt til alle typer køretøjer.

Følgende køretøjer fra kategori N1-N3 kan ikke få en østrigsk miljømærkat, og må derfor heller ikke køre ind i de østrigske miljøzoner:

  • Lastbiler fra kategori N1-N3, der er indregistrerede første gang før 01.10.1993 (EURO 0)
  • Lastbiler fra kategori N1-N3, der er indregistrerede første gang før 01.10.1996 (EURO 1*)
  • Lastbiler fra kategori N1-N3, der er indregistrerede første gang før 01.10.2001 (EURO 2*)

*delvist, afhængigt af miljøzone

Alle delstater i Østrig har dog forskellige regler, så derfor kan man kun i grove træk sige, at EURO 0-lastbiler ikke må køre i zonerne. Detaljerede reglementer kan du finde under menupunktet Østrigske miljøzoner.

Kørselsforbudet gælder for øvrigt altid fra mandag til søndag 0-24, dvs. på alle tidspunkter af døgnet.