Dansk
Čeština
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
Umwelt-Pickerl.at Almene informationer Juridisk hjemmel

De juridiske rammer for den østrigske Umwelt-Pickerl-miljømærkat

Grundlagdet for de østrigske miljøzoner udgøres af luftmiljøloven ”Immissionsschutzgesetz-Luft (IG-L) BGBl. I Nr. 115/1997 af 30.09.1997, som grundlæggende er sat i værk for at forhindre og bekæmpe miljøforureninger. Det er især § 14, der omhandler køretøjer (hier Link zum pdf 1997_115).

På grundlagdet af denne lov trådte den opdaterede IG-L i kraft i 2013, hvilket udgør lovreglerne for IG-L Immissionschutzgesetz-Luft”.

Den østrigske Umwelt-Pickerl-miljømærkat blev den 06.04.2012 skrevet ind i regulativet om mærkning af udstødningskategorier, det såkaldte Abgasklassen-Kennzeichnungsverordnung, som trådte i kraft den 01.09.2012 som BGBLA_2012_II. Dette blev den 31.10.2014 fulgt op af 272. Verordnung des BGBLA, som bragte nogle vigtige tilføjelser med sig.

Samtidigt trådte en lovbekendtgørelse i kraft, som indeholdt nogle detaljerede bestemmelser vedrørende den østrigske miljømærkat. I dette regulativ fastlagdes bl.a. udseendet på miljømærkaten, hvor mærkaten skal anbringes på køretøjet, samt fordelingen af de enkelte udstødningskategorier i det såkaldte Abgasklassen-Kennzeichnungsverordnung.

Allerede inden regulativet om udstødningskategorier blev indført, eksisterede der enkelte kørselsforbud for erhvervskøretøjer rundt omkring i forskellige luftsaneringsområder.
En særlig gruppe køretøjer er allerede underlagt tidsbegrænsninger og rumlige begrænsninger – nemlig lastbiler.