Dansk
Čeština
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
Umwelt-Pickerl.at Almene informationer Høje bødestraffe

Høje bødestraffe hvis Umwelt-Pickerl-miljømærkaten mangler

Hvis et køretøj mangler den østrigske miljømærkat, hvis det har den forkerte miljømærkat, eller hvis man kører for hurtigt på IG-L-mærkede motorveje, kan man blive straffet med en bødestraf på helt op til 2180 euro i henhold til § 30 (4) i IG-L, Immissionsschutzgesetz – Luft af 27.11.2015. Hvis miljømærkaten er manipuleret, hvis den er placeret forkert, eller hvis man har afgivet forkerte oplysninger ved bestillingen af den østrigske miljømærkat, bliver straffen sågar forhøjet til 7270 euro i henhold til IG-L § 30 (2).
Eftersom der ikke eksisterer et ensformet bødekatalog, der er ens for alle de offentlige myndigheder, vil kørsel i en østrigsk miljøzone uden en østrigsk miljømærkat normalt føre til en bødestraf på omkring 90 euro i henhold til § 50 (1) VstG.

Straffen kan dog ikke blot pålægges føreren af køretøjet, men også køretøjets ejer eller den ansvarlige for firmaet, der ejer køretøjet. Det vil sige, bøden kan gives til alle typer juridiske personer.

Vigtigt at vide for udlændinge

Ubetalte bødestraffe fra og med 70 euro kan håndhæves og sågar føre til fængselsstraf i hjemlandet ifølge EU-direktiv 2011/82 fra 25.10.2011 ”om fremme af grænseoverskridende udvekslinger af oplysninger om trafiksikkerhedsrelaterede færdselslovsovertrædelser”.