Dansk
Čeština
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
Umwelt-Pickerl.at Almene informationer

Informationer om den østrigske miljømærkat

Den 01.01.2015 indførte Østrig Umwelt-Pickerl-miljømærkaten, der er påkrævet til alle lastbiler, uanset brændstoftype og vægt, hvis disse skal køre i en af de østrigske miljøzoner. Dette gælder også for personbiler, der er indregistrerede som en N1-lastbil af skattemæssige årsager (liste over disse såkaldte Fiskal-PKW kan ses her).

Den østrigske miljømærkat (som i lovteksten også betegnes ”Abgas-Pickerl”) er delt op i 6 forskellige farver afhængigt af EURO-motorkategori, og man skal ansøge om en mærkat pr. køretøj. Den fås i farverne rød, gul, grøn, blå og violet gældende for EURO 1- til 6-motorer. De sidste 5 eller 6 numre i stelnummeret er præget ind i mærkaten sammen med køretøjskategori og brændstoftype.

P står for partikelfilter, M for køretøjskategori M, N for køretøjskategori N, D for dieseldrevne køretøjer, B for benzindrevne køretøjer og A for køretøjer, der har en alternativ energikilde. Mærkaterne er 50 x 100 mm store.

Miljømærkaten kan ikke gives videre til et andet køretøj, og kan ikke benyttes til flere køretøjer samtidigt. Hvert køretøj har brug for sin egen Umwelt-Pickerl-miljømærkat. Mærkaten har en tidsubegrænset gyldighed, så længe at motoren ikke udskiftes eller modificeres. Dette betyder, at miljømærkaten forbliver gyldig, selvom nummerpladerne ændres.

Helt grundlæggende kan man sige, at Umwelt-Pickerl-miljømærkaten først og fremmest er påkrævet til visse typer køretøjer i de østrigske miljøzoner, men man kan dog også frivilligt anskaffe sig den.

Et køretøj kan få tildelt en Umwelt-Pickerl-miljømærkat, hvis det lever op til den påkrævede EURO-norm. På nuværende tidspunkt kan man ansøge om en miljømærkat til alle typer køretøjer – også til personbiler og rejsebusser. Køretøjer, der har fået eftermonteret et partikelfilter, kan ligeledes få tildelt en østrigsk miljømærkat. Sådanne køretøjer har udstanset deres EURO-kategori samt bogstavet P på mærkaten.

Køretøjer, der ikke kan få tildelt en østrigsk miljømærkat, kan ansøge om en dispensation, som gælder til den by, som man har søgt om en undtagelse hos.

Man kan risikere høje bødestraffe ved kontroller, hvis et køretøj, der skal have en østrigsk miljømærkat, mangler mærkaten.