Dansk
Čeština
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language

I Østrig er en Miljømærkat obligatorisk!

I miljøzoner kan du risikere bødestraffe på over 2000 euro

Her finder du informationer om den østrigske Umwelt-Pickerl-miljømærkat!

I Østrig er det et krav, at lastbiler i kategorierne N1-N3 skal have en østrigsk miljømærkat
I Østrig blev der allerede i 2012 indført forskellige kørselsforbud og indskrænkninger, der efter den 01.01.2015 er blevet fulgt op med en obligatorisk miljømærkat.

Dette gælder som udgangspunkt alle køretøjer, og dermed også personbiler. Den østrigske miljømærkat er dog kun obligatorisk til alle lastbiler fra kategorierne N1, N2 og N3, samt personbiler, der er indregistrerede som lastbilkategori N1, hvis disse skal køre ind i en af de indtil videre 6 miljøzoner.

Den østrigske miljømærkat gives til alle køretøjer fra og med EURO-klasse 1, men i de fleste miljøzoner er det dog kun tilladt at køre med en motor i EURO-kategori 2 og opefter. Målet er, at luftkvaliteten indenfor nærmeste fremtid forbedres, og først og fremmest at mængden af skadeligt finstøv og kvælstofoxider reduceres.

De 6 østrigske miljøzoner dækker for det meste ikke blot en by, men ofte hele regioner. Miljøzonerne er indtil videre indført i Wien, Oberösterreich, Niederösterreich, Steiermark, Tirol (Tyrol) og Burgenland. I alle disse delstater er miljøzonen enten gældende for hele delstaten eller på korte motorvejsstrækninger – de såkaldte ”saneringsområder”.
Hvis kravet om en østrigsk miljømærkat ikke overholdes, kan man blive straffet med høje bødestraffe på helt op til 2180 euro.

Den østrigske Umwelt-Pickerl-miljømærkat (se venstre side) fås i 6 forskellige farver, der er koblet til de forskellige EURO-motorkategorier. En del af stelnummeret samt et kontrolnummer bliver stanset ud i miljømærkaten.

Den østrigske Umwelt-Pickerl-miljømærkat
Den 01.01.2015 blev Umwelt-Pickerl-miljømærkaten obligatorisk for lastbiler i de østrigske miljøzoner. Vi giver dig her et overblik over, hvilket køretøjer fra hvilke EURO-kategorier, der kan få, eller skal have, en østrigsk miljømærkat, hvis disse køretøjer skal køre i de østrigske miljøzoner ...
© OpenStreetMap-Mitwirkende & EES European Eco Service GmbH
Ofte rækker det ikke blot at købe en miljømærkat til et europæisk land. Det er i mange tilfælde afgørende, at man også ved, hvilke kategorier af de forskellige miljømærkater, der må køre ind i hvilken slags miljøzone på det givne tidspunkt. Her kan du få mere information om Green-Zones' realtidsinformationsservice ...
Fra og med den 01.01.2015 gælder miljøzonerne i Østrig for al europæisk lastbiltrafik. Som følge af loven IG-L, den såkaldte Immissionsschutzgesetz-Luft af 30.09.1997 samt en forordning af 06.04.2012, er der indført miljøzoner og kørselsforbud i indtil videre 6 af Østrigs 9 delstater ...
Hvis et køretøj ikke lever op til den nødvendige EURO-norm, kan man ikke få tildelt en Umwelt-Pickerl-miljømærkat i den nødvendige farve, og køretøjet må dermed ikke køre ind i de østrigske miljøzoner. Hvis køretøjet alligevel skal køre ind i, eller igennem, zonen, er der visse regler, der skal overholdes ...

Miljøzoner, kørselsforbud og hastighedsbegrænsninger i Østrig

Dette miljøzonekort finder du i et interaktivt og zoombart format i vores gratis Green-Zones App

Renere luft til indbyggerne i de østrigske byer. Det er målet med de miljøzoner, der indtil videre er indført i 6 af 9 af Østrigs delstater.
Ved hjælp af miljømærkaten skal udledningerne af finstøv og kvælstofoxider (NOx) reduceres. Indtil videre gælder det dog kun for erhvervstransport, da man i Østrig anser den som værende hovedårsagen til de skadelige udledninger. Det er meget sandsynligt, at miljømærkatkravet i fremtiden også vil blive udvidet til at dække persontrafik med personbil eller bus, eftersom EU-grænseværdierne for finstøv og NOx stadigvæk bliver overskredet.

Lastbiler – specielt dem med EURO 1- eller 2-motor, som belaster miljøet mest – skal være udstyrede med et partikelfilter, så de udstøder mindre finstøv og kvælstofoxid. Hvis ikke får de ikke tilladelse til køre ind i de respektive regioners miljøzoner, heller ikke på motorveje, der befinder sig i disse miljøzoner.

Da det forventes, at de eksisterende kørselsforbud ikke er nok til at forbedre luftkvaliteten, har kørselsforbud for EURO 2-motorer også været på dagsordenen siden 2014. Blandt andet af den grund besluttede Østrigs Miljøministerium i 2012 at ændre luftmiljøloven, den såkaldte Immissionsschutzgesetz-Luft, så delstaterne Wien, Niederösterreich, Oberösterreich, Steiermark, Tyrol og Burgenland selv kan oprette miljøzoner samt fastlægge grænserne for miljøzonerne.
De særligt forurenende lastbiler har brug for en Umwelt-Pickerl-miljømærkat for at kunne køre ind i miljøzonerne. Hvis bilens EURO-motorkategori ikke er tilstrækkelig, kan man eventuelt få tildelt en midlertidig dispensation til køretøjet.

Fra og med den 01.07.2014 (2 år efter kørselsforbudet for EURO 0-motorer blev indført) blev de forbud, der gælder for EURO 1- og 2-køretøjer, delvist udvidet og indskærpet.

Indførelsen af de østrigske miljøzoner og den obligatoriske Umwelt-Pickerl-miljømærkat har ført til en del spørgsmål fra den europæiske erhvervstrafik- og turismebranche. Du kan få overblik over de vigtigste spørgsmål og svar i vores FAQ ...
Kvælstofoxider og finstøv, først og fremmest fra dieselkøretøjer, er grunden til, at Østrig har indført miljøzoner og en obligatorisk Umwelt-Pickerl-miljømærkat. Hvis du vil vide mere om, hvordan kvælstofoxid og finstøv påvirker sundheden, kan du finde detaljeret information her ...
Grüne Plakette B MK 5653 (Guilloche)
Den tyske miljømærkat , også kendt som finstøvmærkaten, er planlagt til at omfatte køretøjer med Euro 4-motor, som ønsker at køre ind i tyske miljøzoner. Informationer om den tyske miljømærkat kan fås på 21 sprog, og du har informationerne senest 24 timer efter, du har købt dem af os ...
Om os
Green-Zones oplyser på mere end 40 europæiske hjemmesider og på over 20 sprog om temaerne finstøv/kvælstofilter, miljø og CO2 samt de deraf afledte, tiltagende indskrænkninger for trafikken i de europæiske lande i form af miljøzoner ...
Her giver vi et overblik over de forskellige typer miljømærkater, der er indført af de nationale myndigheder i Europa, og som relaterer sig til finstøv-, kvælstofoxid-, CO2- og miljøkrav. Vi sender dig de mærkater, der er nødvendige i de forskellige europæiske lande ...