Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
Umwelt-Pickerl.at Všeobecné informace Žádná plaketa Pickerl – zákaz vjezdu

Zákazy vjezdu – vozidla bez plakety Pickerl

Ekologické zóny v Rakousku upravují prozatím vjezd pouze pro nákladní automobily. Autobusy, motocykly, osobní automobily a obytné automobily mají vjezd volný. Od roku 2015 však mohou získat plaketu Pickerl dobrovolně, neboť se očekává, že povinnost vlastnit plaketu Pickerl bude rozšířena na všechny typy vozidel.
Níže uvedená vozidla tříd N1-N3 nezískají žádnou plaketu Pickerl a nesmějí proto vjet do rakouských ekologických zón:

  • nákladní automobily tříd N1-N3, registrované před 01.10.1993 (EURO 0)
  • nákladní automobily tříd N1-N3, registrované před 01.10.1996 (EURO 1*)
  • nákladní automobily tříd N1-N3, registrované před 01.10.2001 (EURO 2*)

*částečně, dle konkrétní ekologické zóny

Každá spolková země v Rakousku má odlišná pravidla, takže je možné zhruba odlišit pouze kategorii EURO 0 pro nákladní automobily. Podrobná ustanovení naleznete v menu pod odkazem "Rakouské ekologické zóny"

Zákaz vjezdu platí vždy od pondělí do neděle od 0-24 hodin, tedy nepřetržitě.