Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
Umwelt-Pickerl.at Všeobecné informace Vysoké pokuty

Vysoké pokuty v případě chybějící plakety Pickerl

V případě chybějící nebo nesprávné plakety Pickerl, stejně jako v případě rychlé jízdy v části dálnice spadající do označené zóny IG-L, jsou dle § 30 (4) zákona o emisích a ochraně ovzduší (IG-L) z 27.11.2015 vymahatelné pokuty až do výše 2.180 euro. V případě prokázané manipulace s falešnou plaketou Pickerl při jejím lepení na vozidlo nebo při uvedení nesprávných údajů při žádosti o plaketu Pickerl, může být pokuta dle IG-L § 30 (2) navýšena až na 7.270 euro.
V běžných případech, z důvodu neexistujícího jednotného katalogu pokut, může být „školeným orgánem veřejné kontroly“ při vjezdu do ekologické zóny bez platné plakety Pickerl udělena pokuta podle § 50 (1) VStG

Pokuty mohou být uděleny nejen řidiči vozidla, ale také majiteli vozidla, příp. jednateli, tedy právnické osobě.

Důležité pro cizince

Bude-li udělena pokuta 70 euro a vyšší, bude podle směrnice EU 2011/82 z 25.10.2011 „o usnadnění přeshraniční výměny informací o dopravních deliktech v oblasti bezpečnosti silničního provozu“ při jejím neuhrazení zahájeno vykonávací řízení v domovském státě, které může vést až k trestu odnětí svobody.