Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language

Výjimky

Obecné výjimky
Obecné výjimky platí pro:
•    Zásahová vozidla
•    Vozidla veřejné služby
•    Vozidla zemědělství a lesního hospodářství
•    Určité druhy vozidel určených k obsluze letišť
•    Vozidla ve veřejném zájmu (posuzováno individuálně), např. vozidla zábavního průmyslu

Štítek oznamující udělení výjimky IG-L ve formě, v níž má být umístěn na vozidlo.

Individuální výjimky
Předpokladem pro povinnou plaketu Pickerl pro nákladní vozidla v Rakousku je minimálně emisní norma EURO 1. Pokud tuto podmínku vozidlo nesplňuje, nemá vestavěný filtr pevných částic nebo má vestavěn filtr pevných částic, ale ani přesto nesplňuje normu EURO 1, může jeho provozovatel zažádat o udělení výjimky. Ta je většinou časově omezena a vydává se ve formě 15-20 cm velkého štítku IG-L.

Udělení povolení k výjimce je výhradně v kompetenci konkrétního úřadu ochrany životního prostředí spolkové země nebo města.
K žádosti o udělení výjimky potřebují rakouské úřady ochrany životního prostředí znát následující informace:

  • Důvody, proč má být výjimka udělena
  • Údaje o vozidle včetně aktuální emisní normy
  • Emisní normy ostatních vozidel ve vozovém parku žadatele
  • Předložení ekonomických dokladů, proč nemohl být vestavěn filtr pevných částic

Uvedené informace je možné podat v němčině nebo angličtině

Žádosti o výjimky
Ke každému pravidlu existují výjimky, o něž je možné požádat u konkrétních úřadů ochrany životního prostředí. Udělení výjimky je platné buď pro určitý časový úsek nebo pro určité trasy nebo pro jedno či více vozidel žadatele. Podrobnější předpisy naleznete v § 14 (3) zákona IG-L 2003.
Pokud je žádosti o udělení výjimky vyhověno, obdrží vozidlo od úřadu štítek IG-L.

Umístění štítku IG-L
Označení štítkem IG-L se provádí u nákladních vozidel o hmotnosti nad 3,5 t vedle přední a zadní poznávací značky, u jízdních souprav vedle přední a vedle zadní poznávací značky posledního přívěsu, a sice na každé z uvedených míst musí být přilepena kulatá nálepka o minimálním průměru 20 cm.
U nákladních vozidel do celkové hmotnosti 3,5 t je postačující jedna tabulka vedle zadní poznávací značky. Tabulka IG-L může být v tomto případě menší (průměr ale musí být minimálně 15 cm).