Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
Umwelt-Pickerl.at Všeobecné informace Právní úprava

Právní rámec rakouské plakety Pickerl

Původ ekologických zón je v zákoně o emisích a ochraně ovzduší (IG-L), Spolkové sbírky zákonů I. č. 115/1997, která upravuje omezování a potírání znečisťování ovzduší. Především §14 se vztahuje na vozidla.

Na něj navazuje nově připravený IG-L zákon z roku 2013, kterým vstupují v platnost pasáže směrnice zákona o emisích a ochraně ovzduší.

Rakouská ekologická plaketa Pickerl byla zavedena 06.04.2012 ustanovením emisních tříd a jejich označování, které vstoupilo v platnost 01.09.2012 jako Spolková sbírka zákonů 2012 II.
31.10. 2014 vstoupila v platnost další doplnění prostřednictvím 272. výnosu Spolkové sbírky zákonů.

Zároveň vstoupilo v platnost právní nařízení, které obsahuje podrobné předpisy k plaketám Pickerl. Toto nařízení stanoví např. vzhled, jakost plakety, její umístění na vozidlo a přiřazení do jednotlivých emisních tříd podle Nařízení o označování emisních tříd.

Již před uplatněním nařízení o emisních třídách však existovaly ojedinělé zákazy vjezdu pro užitková vozidla v některých částech oblastí určených k sanaci. Jedné skupině vozidel – nákladním vozidlům – byla již nařízena časová a místní omezení.