Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
Umwelt-Pickerl.at Všeobecné informace Plánované ekologické zóny

Plánované ekologické zóny

Prozatím neexistuje plán, zda a jak budou zavedeny ekologické zóny v dalších městech a spolkových zemích Rakouska. K současným ekologickým zónám v 6 spolkových zemích by mohly přibýt ještě spolkové země Korutany, Salcburk a Vorarlbersko, neboť problematika pevných částic a oxidů dusíku je na jednom z prvních míst v agendě všech evropských měst. Především proto, že kvůli stále narůstajícímu provozu v oblasti dopravy zboží a komerční dopravy narůstá počet nákladních automobilů na dálnicích a silnicích.

Ve spolkové zemi Horní Rakousko se očekává, že k současné ekologické zóně přibude i město Linec.
Lze předpokládat, že se pravidla současných ekologických zón zpřísní, jak již schválila např. Spolková země Tyroslko od roku 2023.

Green-Zones-App
Green-Zones-App
Green-Zones-App
Green-Zones-App