Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
Umwelt-Pickerl.at Všeobecné informace

Informace o plaketě Pickerl

01.01.2015 byla v Rakousku zavedena ekologická plaketa Pickerl, která je pro vjezd do ekologické zóny povinná pro nákladní automobily bez ohledu na používané pohonné hmoty a povolenou maximální hmotnost. Do této skupiny patří také osobní automobily, které jsou registrovány jako nákladní automobily N1 z důvodu daňových úlev (seznam osobních automobilů zde)

Ekologická plaketa Pickerl (v textu zákona označovaná jako emisní Pickerl) se dělí do 6 různých barev podle tříd EURO a žádost musí být podána pro každé vozidlo zvlášť. Dostupné barvy jsou černá, červená, žlutá, zelená, modrá a fialová. Na plaketě je vyraženo posledních 5 až 6 číslic čísla podvozku a proražena je plaketa na příslušných místech podle třídy vozidla a druhu pohonných hmot.

P označuje filtr pevných částic, M třídu vozidla M, N třídu vozidla N, D vozidla s dieslovým motorem, B vozidla s benzínovým motorem a A vozidla s alternativním pohonem. Plakety mají velikost 50 mm x 100 mm.

Plaketa je nepřenosná a nemůže být použita pro více vozidel současně. Každé vozidlo musí mít vlastní plaketu Pickerl. Plaketa má neomezenou platnost do doby, než by byl motor upraven nebo jinak změněn. Tzn., že plaketa je platná i po změně SPZ.

Je třeba obecně rozlišovat mezi povinností vlastnit plaketu Pickerl při vjezdu do ekologické zóny pro určité typy vozidel a dobrovolným opatřením si plakety Pickerl.

Plaketu Pickerl může získat vozidlo, které splňuje některou z EURO norem. O plaketu však mohou zažádat majitelé všech typů vozidel – tedy i osobních automobilů a autobusů. Vozidla vybavená filtrem pevných částic mohou také získat plaketu Pickerl. Plaketa bude označena podle EURO normy a proražena v místě písmene P.

Vozidla, která nezískají řádnou z plaket Pickerl, mohou zažádat o udělení výjimky, která je platná pro konkrétní město, do nějž chce řidič vjet.

Vozidla, která mají povinnost být opatřena plaketou Pickerl a při kontrole se jejím vlastnictvím nebudou moci prokázat, musejí počítat s vysokými peněžitými pokutami.