Ekologická zóna Vídeň

Ekologická zóna Vídeň byla schválena 20.12.2013 52. Nařízením hejtmana spolkové země Vídeň.
Je jednou z prvních zón, které byly v Rakousku zřízeny. Funguje od 01.07.2014 a platila nejprve pouze pro nákladní vozidla (N1, N2 a N3) s EURO normou 0 a 1. Od 01.01.2016 platí zákaz vjezdu také pro EURO normu 2.

V případě porušení zákazu vjezdu, nebo pokud není na čelním skle vozidla plaketa Pickerl, nebo pokud vozidlo jede příliš rychle na dálnici označené "IG-L", pak podle § 30 odst. 4 IG-L Zákona na ochranu emisí vydaného 27.11.2015 může být udělena pokuta do výše 2.000 eur. V případě,  že bude zjištěna manipulace s plaketou Pickerl, může být udělena pokuta mnohem vyšší.

Obří kolo ve Vídni

Vídeň je hlavním městem Rakouska a jedním z 9 rakouských spolkových států. Ve Vídni žije 1,9 milionu obyvatel a rozprostírá se na ploše přibližně 415 km². Městský stát se skládá z 23 obcí, ve kterých bylo instalováno 17 měřicích míst na měření kvality ovzduší. 6 měřicích míst je v centru města, 9 ve vnějším městě a 2 ve Vídni Grün Gürtel.

I přes toto rozmístělení měřicích stanic se opakovaně překračují mezní hodnoty kvality ovzduší. Z tohoto důvodu se ekologická zóna týká celé městské oblasti Vídně.

Více o ekologické zóně ve Vídni a zákazech vjezdu pro Euro třídy 0, 1 a 2 se dozvíte na stránkách města Vídně.

Tabulkový přehled ekologické zóny

Název ekologické zóny:
Ekologická zóna Vídeň - Rakousko
Ekologická zóna v platnosti od:
01.07.2014
Druh ekologické zóny:
stálý platný
Aktuální povinnost vlastnit plaketu:
Malý transporter (N1), Transporter (N2), Nákladní automobil (N2) a Těžké nákladní vozidlo (N3)
Aktuálně od 01.01.2016 povolené třídy plaket:
Třída 3, Třída 4, Třída 5 a Třída 6 (nejčistší třída = 6).
Zpřísnění povolených tříd plaket:
Doposud neznámé
Peněžité pokuty:
90 - 2.180 Euro.
Rozsah/oblast ekologické zóny:
Celé město/spolkový stát Vídeň.
Green-Zones-App
Green-Zones-App
Green-Zones-App
Green-Zones-App