Umweltzone Tirol - Österreich

Fine particles, nitrogen oxide and ozone have an influence on the validity of the vignettes.
You can inform yourself here about the current and future validity status of the vignettes.

Platnost plakety dnes, 22.06.2018.

Žádná varování.

Motocykly a mopedy

Dvoukolová nebo tříkolová vozidla a lehká čtyřkolová vozidla

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd do zóny je nadále povolen.
Nákladní přeprava

Vozidla pro přepravu zboží s minimálně 4 koly

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd je v současné době povolen.
Osobní přeprava

Vozidla pro přepravu osob s nejméně 4 koly

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd je v současné době povolen.
Zemědělská nebo lesnická vozidla

Vozidla pro zemědělství a lesnictví

Vjezd není v současné době povolen.
Žádná omezení. Vjezd povolen.
Motocykly a mopedy

Dvoukolová nebo tříkolová vozidla a lehká čtyřkolová vozidla

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd do zóny je nadále povolen.
Nákladní přeprava

Vozidla pro přepravu zboží s minimálně 4 koly

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd je nadále povolen.
Osobní přeprava

Vozidla pro přepravu osob s nejméně 4 koly

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd je nadále povolen.
Zemědělská nebo lesnická vozidla

Vozidla pro zemědělství a lesnictví

Vjezd není v současné době povolen.
Žádná omezení. Vjezd povolen.
Motocykly a mopedy

Dvoukolová nebo tříkolová vozidla a lehká čtyřkolová vozidla

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd je v současné době povolen.
Nákladní přeprava

Vozidla pro přepravu zboží s minimálně 4 koly

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd je v současné době povolen.
Osobní přeprava

Vozidla pro přepravu osob s nejméně 4 koly

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd je nadále povolen.
Zemědělská nebo lesnická vozidla

Vozidla pro zemědělství a lesnictví

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd je v současné době povolen.
Motocykly a mopedy

Dvoukolová nebo tříkolová vozidla a lehká čtyřkolová vozidla

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd do zóny je v současné době povolen.
Nákladní přeprava

Vozidla pro přepravu zboží s minimálně 4 koly

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd je v současné době povolen.
Osobní přeprava

Vozidla pro přepravu osob s nejméně 4 koly

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd je v současné době povolen.
Zemědělská nebo lesnická vozidla

Vozidla pro zemědělství a lesnictví

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd do zóny je v současné době povolen.
Motocykly a mopedy

Dvoukolová nebo tříkolová vozidla a lehká čtyřkolová vozidla

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd je nadále povolen.
Malý transporter

Vozidlo (třídy N1) k přepravě nákladu

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd do zóny je v současné době povolen.
Nákladní automobil

Vozidlo (třídy N2) k přepravě nákladu

Vjezd je v současné době zakázán.
Vjezd není v současné době povolen.
Transporter

Vozidlo (třídy N2) k přepravě nákladu

Vjezd je v současné době zakázán.
Vjezd do zóny je zakázán.
Těžké nákladní vozidlo

Vozidlo (třídy N3) k přepravě nákladu

Vjezd je v současné době zakázán.
Vjezd není v současné době povolen.
Osobní přeprava

Vozidla pro přepravu osob s nejméně 4 koly

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd je v současné době povolen.
Zemědělská nebo lesnická vozidla

Vozidla pro zemědělství a lesnictví

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd je nadále povolen.
Motocykly a mopedy

Dvoukolová nebo tříkolová vozidla a lehká čtyřkolová vozidla

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd je v současné době povolen.
Malý transporter

Vozidlo (třídy N1) k přepravě nákladu

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd do zóny je nadále povolen.
Nákladní automobil

Vozidlo (třídy N2) k přepravě nákladu

Vjezd je v současné době zakázán.
Vjezd do zóny není povolen.
Transporter

Vozidlo (třídy N2) k přepravě nákladu

Vjezd je v současné době zakázán.
Průjezd zónou není v současné době povolen.
Těžké nákladní vozidlo

Vozidlo (třídy N3) k přepravě nákladu

Vjezd je v současné době zakázán.
Průjezd zónou je zakázán.
Osobní přeprava

Vozidla pro přepravu osob s nejméně 4 koly

Vjezd není v současné době povolen.
Žádná omezení. Vjezd povolen.
Zemědělská nebo lesnická vozidla

Vozidla pro zemědělství a lesnictví

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd je v současné době povolen.
Motocykly a mopedy

Dvoukolová nebo tříkolová vozidla a lehká čtyřkolová vozidla

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd je nadále povolen.
Malý transporter

Vozidlo (třídy N1) k přepravě nákladu

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd je nadále povolen.
Nákladní automobil

Vozidlo (třídy N2) k přepravě nákladu

Vjezd je v současné době zakázán.
Průjezd zónou je zakázán.
Transporter

Vozidlo (třídy N2) k přepravě nákladu

Vjezd je v současné době zakázán.
Vjezd v současné době zakázán.
Těžké nákladní vozidlo

Vozidlo (třídy N3) k přepravě nákladu

Vjezd je v současné době zakázán.
Průjezd zónou není v současné době povolen.
Osobní přeprava

Vozidla pro přepravu osob s nejméně 4 koly

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd je nadále povolen.
Zemědělská nebo lesnická vozidla

Vozidla pro zemědělství a lesnictví

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd je nadále povolen.

Ekologická zóna Tyrolsko

Ekologická zóna Tyrolsko byla schválena 18.05.2016 zemským věštníkem zákonů č. 43 pro Tyrolsko.
Je nejmladší ekologickou zónou zřízenou v Rakousku. Ekologická zóna začala platit 01.08.2016 zákazem vjezdu pro EURO 0, 1 a 2. Oznámeno bylo již také plánované zpřísnění. Od roku 2018 tak bude zákaz vjezdu rozšířen na EURO normu 3 a od roku 2023 na EURO normu 4.

Ekologická zóna je zřízena na dálnici A12 Inntal v obou směrech, mezi kilometrem 6,35 na území obce Langkampfen a kilometrem 90,00 na území obce Zirl.
Více o ekologické zóně v Tyrolsku naleznete na webových stránkách spolkové země Tyrolsko.

Tabulkový přehled ekologické zóny

Název ekologické zóny:
Umweltzone Tirol - Österreich
Ekologická zóna vyhlášena dne:
18.05.2016
Ekologická zóna v platnosti od:
01.08.2016
Druh ekologické zóny:
stálý platný
Aktuální povinnost vlastnit plaketu:
Nákladní automobil (N2), Transporter (N2) a Těžké nákladní vozidlo (N3)
Aktuálně od 01.08.2016 povolené třídy plaket:
Třída 4, Třída 5, Třída 6 a Třída 3 (sauberste Klasse = 6).
Zpřísnění povolených tříd plaket:
Ab 01.01.2018 EURO 4,5,6 - Ab 01.01.2023 EURO 5,6.
Zákazy vjezdu (dočasné):
Doposud neznámé
Zákazy vjezdu (stálé):
LKW der Klassen N2 und N3, die die EURO Norm 3 nicht erfüllen.
Peněžité pokuty:
90 bis 2.180 Euro
Rozsah/oblast ekologické zóny:
A12 Inntal Autobahn Nähe Innsbruck auf beiden Richtungsfahrbahnen zwischen dem Gemeindegebiet von Langkampfen und dem Gemeindegebiet von Zirl.
Kontakt na ekologickou zónu a výjimky:
Doposud neznámé
Green-Zones-App
Green-Zones-App
Green-Zones-App
Green-Zones-App