Ekologické zóny v Rakousku

Ekologické zóny a ekologická plaketa Pickerl je v Rakousku od 01.01.2015 závazná pro veškerý evropský provoz nákladních automobilů.
Základem je 30.09.1997 přijatý zákon o emisích a ochraně ovzduší IG-L Spolkové sbírky zákonů I č. 115/1997, který obecně upravuje zamezení a potírání znečistění ovzduší.
Na něj navazuje celý právní předpis pro IG-L – Nařízení o označování emisních tříd vydaný 06.04.2012: Spolková sbírka zákonů II č. 120/2012
Toto nařízení, které vstoupilo v platnost 01.09.2012, upravuje vzhled, jakost, umístění a identifikaci emisních plaket.