Obrázky plakety Pickerl a dopravního značení ke stažení

Následující fotografie, obrázky a dopravní značky jsou k dispozici ke stažení.
Upozornění: Copyright náleží částečně společnosti Green-Zones GmbH. Použití k soukromým účelům povoleno. Jakékoli komerční využití pouze s písemným souhlasem Green Zones GmbH. Žádosti o komerční využití prostřednictvím emailu.

 
Elektronická tabule s omezením rychlosti IG-L na dálnici
Elektronická tabule s omezením rychlosti IG-L na dálnici
Dopravní značka zákazu vjezdu nákladních vozidel tříd N1, N2, N3
Dopravní značka zákazu vjezdu pro nákladní automobily tříd EURO 0 a EURO 1