Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
Zjistěte aktuální stav povolení vjezdu v Green-Zones App: Vjezd povolen (zelená), zákaz vjezdu (červená) nebo varování (oranžová).
Zjistěte aktuální stav povolení vjezdu do vybrané ekologické zóny v Green-Zones App: Vjezd povolen (zelená), zákaz vjezdu (červená) nebo varování před vydáním zákazu (oranžová).

Ekologická zóna Tyrolsko

Ekologická zóna Tyrolsko byla schválena 18.05.2016 zemským věštníkem zákonů č. 43 pro Tyrolsko.
Je nejmladší ekologickou zónou zřízenou v Rakousku. Ekologická zóna začala platit 01.08.2016 zákazem vjezdu pro EURO 0, 1 a 2. Oznámeno bylo již také plánované zpřísnění. Od roku 2018 tak bude zákaz vjezdu rozšířen na EURO normu 3 a od roku 2023 na EURO normu 4.

V případě porušení zákazu vjezdu, nebo pokud není na čelním skle vozidla plaketa Pickerl, nebo pokud vozidlo jede příliš rychle na dálnici označené "IG-L", pak podle § 30 odst. 4 IG-L Zákona na ochranu emisí vydaného 27.11.2015 může být udělena pokuta do výše 2.000 eur. V případě,  že bude zjištěna manipulace s plaketou Pickerl, může být udělena pokuta mnohem vyšší.

Spolkový stát Tyrolsko je zvláštní tím, že je jeho území rozděleno na dvě části. Celkově se stát rozkládá asi na 12 640 km² a má přibližně 750 000 obyvatel. Spolkový stát je rozdělen na 8 správních obvodů.  Innsbruck je hlavním městem a rozprostírá se přibližně na 104 km² a žije zde zhruba 132 000 obyvatel. Ekologická zóna Tyrolsko se nachází v blízkosti hlavního města a týká se pouze dálnice, proto se zejména dálková doprava musí připravit na jízdní omezení.

Ekologická zóna je zřízena na dálnici A12 Inntal v obou směrech, mezi kilometrem 6,35 na území obce Langkampfen a kilometrem 90,00 na území obce Zirl.
Více o ekologické zóně v Tyrolsku naleznete na webových stránkách spolkové země Tyrolsko.

Tabulkový přehled ekologické zóny

Název ekologické zóny:
Ekologická zóna Tyrolsko - Rakousko
Ekologická zóna v platnosti od:
01.08.2016
Druh ekologické zóny:
Stále platná, 00:00-24:00
Peněžité pokuty:
90 - 2.180 €
Rozsah/oblast ekologické zóny:
Dálnice A12 Inntal poblíž Innsbrucku v obou pruzích mezi obcí Langkampfen a obcí Zirl.
Green-Zones-App
Green-Zones-App
Green-Zones-App
Green-Zones-App