Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
Zjistěte aktuální stav povolení vjezdu v Green-Zones App: Vjezd povolen (zelená), zákaz vjezdu (červená) nebo varování (oranžová).
Zjistěte aktuální stav povolení vjezdu do vybrané ekologické zóny v Green-Zones App: Vjezd povolen (zelená), zákaz vjezdu (červená) nebo varování před vydáním zákazu (oranžová).

Ekologická zóna Horní Rakousko

Ekologická zóna Horní Rakousko byla schválena 30.06.2015 zemským věštníkem zákonů Horního Rakouska č. 87 a platí pro nákladní vozidla od 01.07.2016.
Je jednou z nejmladších rakouských ekologických zón. Ekologická zóna začala fungovat 01.07.2016 a platí aktuálně pro nákladní vozidla (N2 a N3) EURO norem 0, 1 a 2. Kdy je plánováno zpřísnění, není zatím jasné.

V případě porušení zákazu vjezdu, nebo pokud není na čelním skle vozidla plaketa Pickerl, nebo pokud vozidlo jede příliš rychle na dálnici označené "IG-L", pak podle § 30 odst. 4 IG-L Zákona na ochranu emisí vydaného 27.11.2015 může být udělena pokuta do výše 2.000 eur. V případě,  že bude zjištěna manipulace s plaketou Pickerl, může být udělena pokuta mnohem vyšší.

Horní Rakousko je jedním z 9 rakouských spolkových států. Na území, které má rozlohu kolem 11 980 km² žije téměř 1,5 milionu lidí. Hlavním městem spolkového státu je Linz, který má asi 203 000 obyvatel.

Hornorakouská ekologická zóna se nachází jižně od města Linz a zatím pokrývá pouze část dálnice A1. Z tohoto důvodu musejí být především řidiči dálkové dopravy připraveni na omezení vjezdu.

Ekologická zóna se týká i části dálnice A1 West mezi exitem Enns Ost na kilometru 155,087 a dopravním uzlem Haid na kilometru 175,220 v obou směrech.
Více o ekologické zóně v Horním Rakousku naleznete na webových stránkách spolkové země Horní Rakousko.

Tabulkový přehled ekologické zóny

Název ekologické zóny:
Ekologická zóna Horní Rakousko - Rakousko
Ekologická zóna v platnosti od:
01.07.2016
Druh ekologické zóny:
Stále platná, 00:00-24:00
Peněžité pokuty:
90 - 2.180 €
Rozsah/oblast ekologické zóny:
Region A1 západní dálnice mezi křižovatkou Enns-Steyr (km 155) a dopravním uzlem Haid (km 175) poblíž města Linz v obou směrech.
Green-Zones-App
Green-Zones-App
Green-Zones-App
Green-Zones-App