Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
Umwelt-Pickerl.at Doplňkové informace Plakety/viněty v Evropě

Plakety / Viněty / Registrace v Evropě

Informace a objednávky francouzské plakety Crit’Air

Ekologická známka pro Francii (plaketa pevných částic a oxidu dusíku) je ve francouzských ekologických zónách povinná od 01.07.2016.

Informace o emisní známce ve Francii v 9 jazycích zde.
Objednávky možné v 10 jazycích zde.

Informace a objednávka registrace do belgických ekologických zón

Green-Zones vyvinula registrační certifikát (REG-Certificate) pro evropské zóny životního prostředí, který potvrzuje kupujícímu, že společnost Green-Zones provedla zákonně požadovanou registraci jeho vozidla pro ekologickou zónu země. Tato registrace není v nabídce pro belgická a nizozemská vozidla

Informace o REG-Certificates (množné číslo!) pro Belgii v 9 jazycích zde.

Možnost registrace pro Belgii v 10 jazycích zde.

 

 

Informace a objednávky německé plakety oxidů dusíku

Německou plaketu oxidů dusíku (modrou plaketu) můžete objednat předběžně od konce roku 2020/začátku roku 2021.

Informace o modré plaketě zde.

Informace a objednávky německé ekologické plakety/plakety pevných částic

Německá ekologická plaketa (plaketa pevných částic) je povinná v německých ekologických zónách.

Informace o německé ekologické plaketě ve 22 jazycích zde.

Objednávky možné v 10 jazycích zde.

Informace a objednávky rakouské ekologické plakety Pickerl

Rakouská plaketa Pickerl (emisní Pickerl) je povinná v části Rakouska a ve Vídni pro dané typy vozidel.

Informace o ekologické plaketě Pickerl ve 9 jazycích zde.

Objednávky možné v 10 jazycích zde.

Informace a objednávky dánské ekologické plakety EcoSticker

Dánská plaketa EcoSticker je pro vjezd do ekologických zón povinná ve čtyřech dánských regionech.

Informace a plaketě EcoSticker v 9 jazycích zde.

Objednávky možné v 10 jazycích zde.

Informace a objednávka španělské Distintivo-Ambiental

Španělská ekologická plaketa Distintivo Ambiental opravňuje ke vjezdu do španělských měst v případě, že je vyhlášen alarm znečištění ovzduší.

Informace o Distintivo-Ambiental v 9 jazycích zde.

Možnost objednání v 10 jazyce zde.

Informace a objednávky německé E-plakety

E-plaketa je udělována pouze zahraniční elektromobilům (neregistrovaným v Německu), kterým nabízí řadu výhod.

Informace a objednávky zde