Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
Umwelt-Pickerl.at Doplňkové informace Obrázky ke stažení

Obrázky plakety Pickerl a dopravního značení ke stažení

Následující fotografie, obrázky a dopravní značky jsou k dispozici ke stažení.
Upozornění: Copyright náleží částečně společnosti Green-Zones. Použití k soukromým účelům povoleno. Jakékoli komerční využití pouze s písemným souhlasem Green Zones. Žádosti o komerční využití prostřednictvím emailu.

 
Elektronická tabule s omezením rychlosti IG-L na dálnici
Elektronická tabule s omezením rychlosti IG-L na dálnici
Dopravní značka zákazu vjezdu nákladních vozidel tříd N1, N2, N3
Dopravní značka zákazu vjezdu pro nákladní automobily tříd EURO 0 a EURO 1